Løsninger for moderne drivstoff

Hydrogen er fremtidens drivstoff

Ingen utslipp av forurensende stoffer eller CO2

Hydrogen er et miljøvennlig drivstoffalternativ for bil- og transportsektoren.

+70
Millioner biler produsert hvert år
+25
Millioner nyttekjøretøy produsert hvert år
350
En gruvetruck trenger nm³/t
Nippon Gases har inngående kunnskap om hydrogen. Gassen har et vekstpotensial til bruk i biler, lastebiler, busser, skip og tog.
Leveranseformer
Bundle
Package
Cylinder
Packaged

Slide to learn about Nippon Gases over time

Har du spørsmål?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases kalles «the Gas Professionals», ettersom vi kan gi svar på alle spørsmål du måtte ha.