Passasjersikkerhet

Helium er avgjørende for funksjonaliteten til de fleste kollisjonsputer.

Sikkerhetsutstyr er viktig. Kollisjonsputer har mer enn 40 års levetid i personbiler.

Helium- og heliumblandinger spiller en viktig rolle i kollisjonsputenes funksjon. Årsaken er at helium har svært høy ekspansjonshastighet, er giftfri og ikke brannfarlig. Helium kan også brukes til å holde trykket i kollisjonsputen konstant lenger enn andre gasser.

Sikkerhetsutstyr som beskytter mennesker blir stadig viktigere. I dag finner du derfor ulike typer kollisjonsputer i biler.

Sikkerhet

Sikkerhet er en essensiell del av våre kultur. Dette gjenspeiles i vår visjon og forretningsfilosofi og i selskapets veiledende prinsipper
og kjerneverdier.

Leveranseformer
Bundle
Package
Cylinder
Packaged

Slide to learn about Nippon Gases over time

Har du spørsmål?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases kalles «the Gas Professionals», ettersom vi kan gi svar på alle spørsmål du måtte ha.