WTLP-gasser

Kalibreringsgasser til måleinstrumenter for måling av utslipp fra bilmotorer.

Europeiske standarder for testing av motorer

Utslippsstandarder for bilindustrien krever svært nøyaktige måleinstrumenter. Svært presise kalibrerings gasser er en forutsetning for en nøyaktig og reproduserbar testprosedyre.

Nippon Gases har et svært erfarent team som bidrar til bærekraftig vekst i europeisk industri.

Leveranseformer
Pakke
Flaske

Slide to learn about Nippon Gases over time

Har du spørsmål?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases kalles «the Gas Professionals», ettersom vi kan gi svar på alle spørsmål du måtte ha.