Løsninger for dykking

Spesialgassleverandør for offshore dykkerindustrien.

Vi utfører vår virksomhet i henhold til de strengeste sikkerhetsforskriftene. Vår hovedprioritet er å sikre at gassene vi leverer til dykking er rene og i nøyaktige konsentrasjoner.
Gassene vi bruker
Nippon Gases Offshore leverer et bredt spekter av dykkergasser til offshore dykkerentreprenører. Alle gasser som vi tilbyr analyseres og sertifiseres i samsvar med den internasjonal standarder BSEN 12021:2014.

Vi forsyner den internasjonale olje-, gass- og energiindustrien med følgende gasser:
Oksygen
Sylindre og pakker med komprimert gass kan leveres i en rekke størrelser og renhetsgrader.

Vi leverer flytende oksygen i bulk med ulike spesifikasjoner i tankstørrelser tilpasset bedriftens behov.

Dersom behovet for oksygen er svært stort, kan vi tilby «on-site»-anlegg hvor gassproduksjonen finner sted på brukerstedet. Vi kan levere komplette luftgassfabrikker med kryogen separasjon av luftgassene eller ikke-kryogene anlegg. Her kan såkalte PSA-anlegg tilbys. Valg av type anlegg bestemmes av behovet for volum og renhet på gassen. Våre anlegg er effektive, pålitelige og kostnadseffektive for alle ønskede trykk-, volum- og renhetsnivåer
Leveranseformer
Flaske

Slide to learn about Nippon Gases over time