Nitrogen for offshore industrien

Nitrogen, den vanligste gassen i atmosfæren.

Nitrogen er en fargeløs og luktfri gass. Den er en ikke-hydrokarbon inertgass som benyttes i ulike applikasjoner.

Nitrogen er tilgjengelig i mange ulike leveringsformer og renheter.

Produktet kan leveres i flasker, pakker eller racks (som komprimert gass) og som flytende ved bulkleveranser.

Nitrogen brukes både onshore- og offshore.

 

Bruksområder

Nitrogen brukes til en rekke funksjoner i bore-, bearbeidings- og fullføringsfasene i olje- og gassbrønner, men hovedsakelig til inertisering, så vel som pigging og rensing av rørledninger.


Nitrogen brukes også til å støtte boreoperasjoner, videre kan nitrogen brukes til inertisering av instrumentpanel, inertiserng av fakkelgass og rensing og testing av trykksystemer.

Applikasjoner for nitrogen inkluderer  også brønnstimulering, injeksjon og trykktesting, Enhanced Oil Recovery (EOR), vedlikehold av reservoartrykk, nitrogenflom og inerte gassløft. I tillegg kan nitrogen brukes til å forhindre at brennbare gasser antennes, samt beskytte rørene mot korrosjon i brønnhullet. 

Nitrogen
Den utmerkede inertgassen. Nitrogen leveres i ulike former og renheter. Som komprimert gass kan den leveres i både flasker, væske og via produksjon på stedet hos kunden.
Les mer
Leveranseformer
Bundle
Package
Cylinder
Packaged
Container
Dry Ice

Slide to learn about Nippon Gases over time