Akkrediteringsstandard for laboratorier

Der gassanalyse iht. ISO 17025 eller 17034 er obligatorisk.

Høyeste sporbarhetsnivå for laboratorier og forskning

Denne kategorien av kalibrerings-blandinger består av forhåndsdefinerte komponenter med tilhørende konsentrasjonsintervaller, en definert produksjons- og sertifiseringsmetode, samt eventuelle usikkerheter som dokumenteres i et kvalitetssystem som blir revidert av et team med ISO 17025/17034-akkrediterte revisorer og en teknisk ekspert.

Analyse av utslippskontroll
 
 
Bestemmelse av brennverdi for naturgasser
Sporbarheten for de rapporterte konsentrasjons-
resultatene er obligatorisk forbundet til internasjonale standarder for kalibrert masse, standard referansemateriale (SRM) eller primært referansemateriale (PRM).
Har du spørsmål?
Hos Nippon Gases har vi utviklet gasser i ulik kvalitet for ulike bruksområder. Kontakt oss så hjelper vi deg å få mest mulig ut av gassene du bruker.