Bærekraft

Hverdagen blir enklere med gassteknologi.

 
Vi bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Vi tror at nyskapende, ansvarlig og bærekraftig virksomhet spiller en viktig rolle for å bygge et sunt samfunn.

Vi er fremoverlente. Vi er innovative. Vi er løsningsorienterte.

 

EcoVadis Gullmedalje 2021

Vi tildeles EcoVadis gullmedalje som anerkjennelse for vårt bærekraftsarbeid, med en samlet poengsum på 68 plasserer vi oss i topp 5% av vår sektor.

 

Denne Corporate Social Responsibility (CSR) -rangeringen evaluerer selskapets resultater på fire sentrale områder: Miljø, etikk, menneskerettigheter og arbeidsrettigheter samt bærekraftige anskaffelser.

 

Les mer om denne anerkjennelsen

 

 
Samfunnsengasjement
Medarbeiderne i Nippon Gases har et sterkt samfunnsengasjement.
Vi gjennomfører ulike prosjekter i løpet av året der de ansatte kan hjelpe direkte eller samle inn midler til ideelle organisasjoner innen ulike områder som utdanning, mangfold, støtte til lokalsamfunn, helse, velferd og miljøarbeid.
Deltakere
+400
Donert
€148,778
Prospekter
+56

Vår forpliktelse

Vi skal skape samfunnsverdi gjennom innovative gassløsninger som øker produktivitet, forbedrer menneskers velferd og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Våre prosjekter og prioriteringer

 

Nippon Gases sin målsetning er å redusere avfall, forbedre anleggsytelse, optimere energiforbruk og minske produkttap.


Fornybar energi og vannforvaltning er sentrale fokusområder for vårt miljømessige bærekraftsarbeid.


FNs mål for bærekraftig utvikling legger føringer for hvordan vi skal oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle.

Overgangen til en karbonnøytral økonomi

 

Nippon Gases er aktiv i prosjekter som minimerer CO2 utslipp eller tar i bruk grønt hydrogen.


- Vår ekspertise innen forbrenning bidrar til å redusere drivstofforbruket


- Vår kunnskap om innløsing av oksygen i vann innen fiskeoppdrett gir optimal oksygenutnyttelse med minimale energiutgifter.


- CO2-fangst tillater oss å gjenbruke CO2 enten som råvare eller som erstatning for farlige kjemikalier i avløpsvannbehandlingen

Vi jobber mot en mer bærekraftig fremtid. Oppdag hvordan vi muliggjør en karbonnøytral verden.

Les mer

carbonneutralworld.com

Finn ut hvordan vi gjør hverdagen grønnere. Se vår bærekraftsrapport 2021.