Bærekraft

Hverdagen blir enklere med gassteknologi.

 
Vi bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Vi tror at nyskapende, ansvarlig og bærekraftig virksomhet spiller en viktig rolle for å bygge et sunt samfunn.

Bærekraftsrapport 2023

Oppdag hvordan vi skaper
fremtiden sammen

 

Les mer

 
Vi er fremoverlente. Vi er innovative.
Vi er samarbeidsorienterte.

 

Samfunnsengasjement
Medarbeiderne i Nippon Gases har et sterkt samfunnsengasjement.
Vi gjennomfører ulike prosjekter i løpet av året der de ansatte kan hjelpe direkte eller samle inn midler til ideelle organisasjoner innen ulike områder som utdanning, mangfold, støtte til lokalsamfunn, helse, velferd og miljøarbeid.
EcoVadis platinamedalje 2023

Vi er tildelt platinamedalje i EcoVadis' bærekraftsrangering, som evaluerer fire nøkkelområder: Miljø, etikk, menneske- og arbeidstakerrettigheter og bærekraftige innkjøp.

Etter å ha oppnådd gull to år på rad, plasserer platina oss blant de 1 % beste i bransjen. Denne anerkjennelsen understreker Nippon Gases' urokkelige engasjement for samfunnsansvar og bærekraft.

 

Les mer om denne anerkjennelsen

 

 

Vår forpliktelse

Vi skal skape samfunnsverdi gjennom innovative gassløsninger som øker produktivitet, forbedrer menneskers velferd og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Våre prosjekter og prioriteringer

 

Nippon Gases sin målsetning er å redusere avfall, forbedre anleggsytelse, optimere energiforbruk og minske produkttap.


Fornybar energi og vannforvaltning er sentrale fokusområder for vårt miljømessige bærekraftsarbeid.


FNs mål for bærekraftig utvikling legger føringer for hvordan vi skal oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle.

Overgangen til en karbonnøytral økonomi

 

Nippon Gases er aktiv i prosjekter som minimerer CO2 utslipp eller tar i bruk grønt hydrogen.


- Vår ekspertise innen forbrenning bidrar til å redusere drivstofforbruket


- Vår kunnskap om innløsing av oksygen i vann innen fiskeoppdrett gir optimal oksygenutnyttelse med minimale energiutgifter.


- CO2-fangst tillater oss å gjenbruke CO2 enten som råvare eller som erstatning for farlige kjemikalier i avløpsvannbehandlingen

Vi jobber for å skape en mer bærekraftig fremtid. Se hvordan vi kan skape en karbonnøytral verden.

Les mer
carbonneutralworld.com

Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i samsvar med åpenhetsloven for regnskapsåret FYE2024