Bærekraft

Nippon Gases har et svært erfarent team som bidrar til bærekraftig vekst i europeisk industri.

I Nippon Gases har vi fokus på å sikre bærekraft i vårt daglige arbeid

Vi skal skape samfunnsverdi gjennom innovative gassløsninger som øker produktivitet, forbedrer menneskers velferd og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

 
Vi bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Vi er sterkt opptatt av bærekraft og anvendelsen av KAITEKI-filosofiens tilgang til våre daglige aktiviteter.

KAITEKI – prinsippet om «bærekraftig velferd for mennesker, samfunn og planeten vår»

 

Våre prioriteringer

Vårt fokus på bærekraft, miljøet og særlig klimakrisen og global oppvarming, gjenspeiles i stadig større grad i virksomheten vår.

 

En viktig prioritet for oss er å redusere miljøpåvirkningen fra aktivitetene, produktene og tjenestene våre til et minimum, og sikre at ressurser brukes på en effektiv måte, samtidig som vi også hjelper kundene å innfri sine egne bærekraftsmål.

Overgangen til en karbonnøytral økonomi

 

Nippon Gases bruker en «lean» tilnærming som hjelper kundene
å redusere avfallsmengdene, gjenbruke materialer og øke produktiviteten.

 

Takket være tjenestene, utstyret og de innovative løsningene våre kan kundene gjennomføre prosessforbedringer som letter overgangen til
en karbonnøytral økonomi – uten at det medfører økte produksjonskostnader.

Vi minimerer karbonavtrykket vårt

Vi optimaliserer transporten av produktene våre ved å redusere distansen som kjøres per tonn levert til kunder, og går over fra diesel til alternative drivstoff. Vi bidrar også til å forebygge global oppvarming gjennom optimalisering av energiforbruket ved gassproduksjons-anleggene våre.

Samfunnsengasjement
Medarbeiderne i Nippon Gases har et sterkt samfunnsengasjement.
Vi gjennomfører ulike prosjekter i løpet av året der de ansatte kan hjelpe direkte eller samle inn midler til ideelle organisasjoner innen ulike områder som utdanning, mangfold, støtte til lokalsamfunn, helse, velferd og miljøarbeid.
+500
Deltakere
64
Prospekter
81,539€
Donert

Vi vokser sammen

Vi jobber tett med kundene, medarbeiderne våre, aksjonærer
og aktører i lokalsamfunnene for å få dypere innsikt i hvordan vi kan støtte
og utvikle hverandre i fellesskap.

 

Vi har møter, presentasjoner og løpende dialog med interessenter på ulike nivåer for å finne muligheter til
å skape verdier samtidig som vi skaper innovative og bærekraftige løsninger for kundene våre.


Vi gjør livet bedre gjennom gassteknologi.