Nippon Sanso Holdings nye initiativ bidrar til et bærekraftig samfunn for fremtiden.

04/04/2022
April 2022
Pressemelding
En karbonnøytral verden er det nye initiativet til Nippon Sanso Holdings, rettet mot å redusere karbonavtrykk.

Initiativet «Vi muliggjør en karbonnøytral verden» representerer NIPPON SANSO HOLDINGS forpliktelse til å bidra til et bærekraftig samfunn for fremtiden. Siden den økonomiske investeringen ble gjort har NIPPON SANSO HOLDINGS vært i forkant av forskning og utvikling av gassteknologier og applikasjoner basert på industrielle gasser, og alltid gitt den beste løsningen som er nødvendig, nå mer enn noen gang.

I dag jobber NIPPON SANSO HOLDINGS sine kunder aktivt med overgangen til fornybar energi. Ved å effektivt utnytte vår teknologi, og over 100 års erfaring, tar vi sikte på å bidra til å gjøre denne overgangen til en realitet.

Selskapets visjon står for å skape sosial verdi gjennom innovative gassløsninger som øker produktivitet, forbedrer menneskers velferd og bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Basert på denne visjonen tar NIPPON SANSO HOLDINGS, som "The Gas Professionals", allerede de første skrittene for å refokusere og forbedre sin portefølje av gassbaserte løsninger rettet mot karbonnøytralitet.

 

Det er fem områder som driver denne visjonen:

 

 • Grønn forbrenning. NIPPON SANSO HOLDINGS tilbyr den perfekte kombinasjonen av grønt oksygen med toppmoderne oksygenforbrenningsteknologi, som lar industrien redusere forbruket av fossilt brensel og utslipp av klimagasser, noe som også gjør CO₂-fangst enklere og billigere.

   

 • Hydrogenløsninger. NIPPON SANSO HOLDINGS gir tilgang til de best egnede løsningene for å produsere grønt og lavkarbonhydrogen på en bærekraftig måte, ved å bruke den riktige balansen mellom den mest hensiktsmessige teknologien, tilgjengelige råvarer og fornybar energi.

   

 • CO-fangst. Ved å bruke den mest passende CO₂-fangstteknologien lar NIPPON SANSO HOLDINGS kundene gjenbruke CO₂ i forskjellige produksjonsprosesser eller i andre områder av industrien etter rensing.

   

 • Sirkulær økonomi. Gjenvunnet CO₂, skrapmetall, spillvarme, slam produsert i renseanlegg for avløpsvann og industri-, landbruks- og byavfall kan brukes i kombinasjon med riktig teknologi for å erstatte eller omforme dagens produksjonsprosesser til mer bærekraftige.

   

 • Digitalisering. NIPPON SANSO HOLDINGS brede spekter av gasser, applikasjoner og tjenester i elektronikkindustrien driver digitalisering som en drivkraft for en sirkulær forretningsmodell, og bidrar til en pålitelig elektronikkindustri for en karbonnøytral fremtid.

 

Takket være synergiene og ekspertisen til gruppens industrigassvirksomheter i de 4 geografiske knutepunktene - Japan, USA, Europa og Asia og Oseania - og THERMOS sirkulær økonomi-visjonen, er NSHD i stand til å gjennomføre denne globale innsatsen som samler alle selskapene og er nøkkelen til å hjelpe kundene med å redusere deres karbonavtrykk.

Den karbonnøytrale strategien bidrar til å gjøre NIPPON SANSO HOLDINGS fremtidssikret ved å skape en plass for konsernet i det fremtidige industrielle landskapet – der bærekraft er en forutsetning. Det forsterker også engasjementet til bærekraftig utvikling som muliggjør en karbonnøytral verden..

 

 

Det er ingen tilskuere, kun deltakere.
Vil du være blant de første til å vite mer om NIPPON SANSO HOLDINGS-løsninger?

Bli med på endringen - carbonneutralworld.com

Om Nippon Sanso Holdings

Nippon Sanso Holdings Group er verdens fjerde største leverandør av industrielle, elektroniske og medisinske gasser, og opererer i fire geografiske knutepunkter - Japan, USA, Europa og Asia og Oseania - som dekker 31 land. I tillegg leverer Thermos-virksomheten THERMOS-merkede produkter til mer enn 120 land rundt om i verden. Siden stiftelsen som Nippon Sanso Ltd. i 1910, står gruppen for å skape sosial verdi gjennom innovative gassløsninger som øker produktivitet, forbedrer menneskers velferd og bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Med mer enn 19 000 ansatte til sammen, er vi "The Gas Professionals" og vi har alle samme mål: "Å gjøre livet bedre gjennom gassteknologi".