Effektiv utnyttelse av spillvarme

01/09/2023
Pressemelding
Malm, 31.08.23
Nippon Gases og SalMar Settefisk i Malm har inngått en sirkulær avtale som utnytter spillvarmen fra Nippon Gases sin produksjon av luftgasser.

Nippon Gases Norge og SalMar Settefisk AS, avd Tjuin samarbeider om effektiv utnyttelse av spillvarme

 

(Malm, 31.08.23) Nippon Gases og SalMar Settefisk i Malm har inngått en sirkulær avtale som utnytter spillvarmen fra Nippon Gases sin produksjon av luftgasser. Dette bærekraftige samarbeidet understreker begge selskapers engasjement for grønne initiativer.

 

Selskapene ligger side om side på Tjuin industriområde i Malm utenfor Steinkjer, og SalMar Settefisk og Nippon Gases har allerede en langsiktig avtale om direkte levering av oksygen til SalMars nye smoltanlegg.

 

Samarbeidet mellom selskapene tar nå en ny retning da Nippon Gases forplikter seg til å levere spillvarme fra sin produksjonsprosess til SalMar. Sistnevnte vil benytte dette til oppvarming av sitt anlegg.

 

Lars Borgli, administrerende direktør i Nippon Gases Norge, kommenterte: «Denne bærekraftige avtalen med SalMar markerer nok et fremskritt på veien mot det grønne skiftet innen norsk industri. Den demonstrerer tydelig potensialet som oppstår når flere aktører samlokaliseres. Ved å implementere sirkulære løsninger oppnår vi fordeler som gagner alle involverte parter.»

 

«Dette partnerskapet mellom Nippon Gases og SalMar belyser betydningen av godt samarbeid på tvers av industrielle områder for å realisere miljømessige og økonomiske fordeler. Det representerer et konstruktivt skritt mot en mer bærekraftig og effektiv utnyttelse av ressurser, samtidig som det bekrefter begge selskapers forpliktelse til en grønnere fremtid», sier Bærekraftsansvarlig i SalMar Mats Wærøe Langseth.
Om Nippon Gases Norge AS

Nippon Gases er en av Norges ledende produsenter, markedsførere og distributører av industri- og spesialgasser samt tørris.  Vi tilbyr også installasjon og vedlikehold av gassrelatert utstyr. . 

 

I Skandinavia har vi over 300 ansatte, flere luftgassfabrikker, fyllestasjoner, salgskontorer og en tørrisfabrikk. Sikkerhet er vår viktigste prioritet! Alle våre produksjons- og kundeanlegg ivaretar de høyeste krav til sikkerhet og kvalitet i alle ledd.

Vi jobber dedikert med å gi våre kunder en positiv opplevelse ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet, slik at vi kan leve opp til vårt slagord «The Gas Professionals».

Nippon Gases Norge AS er en del av Nippon Sanso Holdings Corporation. NSHC eier også industrigasselskap som Taiyo Nippon Sanso  og Matheson Group og inngår i Mitsubishi-konsernet.

Les mer om oss på www.nippongases.com

 

 

Om SalMar Settefisk AS

SalMar Settefisk AS er et datterselskap av SalMar ASA, som er verdens nest største oppdretter av laks.

SalMar Settefisk AS produserer smolt i flere anlegg fra Trøndelag til Troms. I tillegg produserer SalMar rensefisk og har egen rognproduksjon.

Det bygges for tiden ett nytt Settefiskanlegg på Malm Industripark i Steinkjer kommune. Anlegget skal ferdigstilles desember 2023. 

Hele SalMars smoltproduksjon går med til å forsyne egne matfiskanlegg langs kystlinjen fra Møre til Finnmark.

 

Les mer om oss på www.salmar.no