Informasjon til våre naboer

10/02/2021
Informasjon
Nippon Gases sin luftgassfabrikk i Malm nærmer seg oppstart
Nippon Gases har siden våren 2019 arbeidet med å etablere luftgassfabrikk på Malm Industripark. Arbeidet har gått jevnt fremover og til tross for noe forsinkelse grunnet Covid-19 nærmer det seg sluttfasen av prosjektet. Det betyr at vi i løpet av våren kan se de første tankbiler kjøre gjennom Malm.  

Sluttfasen av prosjektet innebærer at det fra midten av februar til utgangen av mars vil pågå uttesting og oppstart av fabrikken. Det kan i den perioden bli noe støy og avblåsning av gass som også kan medføre noe tåke ved anlegget. 

Nippon Gases tar alle forhåndsregler for å belaste lokalsamfunnet og naboer minst mulig. 

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Hroar Molberg på hroar.molberg@nippongases.com