Nippon Gases slutter seg til HyInHeat-prosjektet

23/03/2023
Pressemelding
Madrid, Mars 2023
Hydrogenteknologier for avkarbonisering av industrielle oppvarmningsprosesser

Som eksperter på forbrenningsteknologi bidrar Nippon Gases med sin omfattende kunnskap og ekspertise til HyInHeat-prosjektet, som tar sikte på å integrere hydrogen som energikilde for høytemperatur varmeprosesser i energiintensive industrier.

 

Mens noe utstyr er klart for hydrogen anvendelse er det fremdeles behov for å utvikle og tilpasse utstyr, infrastruktur og prosess slik at hydrogen kan benyttes  som energikilde.

 

Prosjektet har som målsetting å implementere  effektive  varmeprosesser med hydrogen som energikilde for aluminium og stålindustrien som dekker størstedelen av prosesskjeden.

 

For å nå dette overordnede målet i prosjektet blir ovner, utstyr (som brennere, måle- og kontrollteknologi) og infrastruktur redesignet, modifisert og implementert i åtte demonstrasjonsanlegg ved tekniske sentre og industrianlegg. Dette kan resultere i en total redesign av selve oppvarmingsprosessen og vil bli støttet av simuleringsmetoder som øker digitaliseringen langs verdikjeden.

 

HyInHeat prosjektet vil fremme energieffektivitet og redusere hydrogenbehovet til disse prosessene ved å teste hydrogen/luft, oksygen anriket forbrenning og hydrogen/oksygen oppvarming med bibehold av produktkvalitet og utbytte.  . Fra et miljøperspektiv vil prosjektet også utvikle nye metoder for å måle NOx-utslipp i avgass fra hydrogenforbrenning, og gjennomføre en omfattende tverrsektoriell evaluering for å bestemme potensialet for å implementere hydrogenvarmeprosesser i energiintensive industrier.

 

Nippon Gases har forpliktet seg til å spille en avgjørende rolle i dette viktige prosjektet, og er opptatt av å bidra til å nå målene om å redusere CO2-utslippene og øke energieffektiviteten på en kostnadsmessig konkurransedyktig måte, samtidig som NOx-utslippsnivåene og ressurseffektiviteten holdes på samme nivå.

 

For mer informasjon om HyInHeat-prosjektet: Hydrogen technologies for decarbonization of industrial heating processes