Midlertidig tillegg for leveranser av flaskegasser

24/03/2022
Oslo
Kundeinformasjon
Som en konsekvens av høye økninger på energi- og fraktkostnader og råvaretillegg, ser vi oss nødt til å innføre et midlertidig tillegg på flaskegasser (ikke propan) og tørris fra 1.april 2022.

Tillegget gjelder for alle flaskestørrelser og flaskepakker, og utgjør NOK 10,- pr flaske og NOK 120,- for 12 flaskers pakker (andre pakkestørrelser beregnes ut fra antall flasker x NOK 10,-).

Tillegget for tørris beregnes ut fra antall kilo, og størrelsen av tillegget er NOK 0,5 /kg.

På faktura vil tillegget legges på egen linje med tekst «økt varekostnad».

Tilleggsavgiften vil gjelde fra og med 1. april 2022 og fram til 31. august 2022. Innen da vi vil gjøre en ny vurdering av energi- og fraktkostnader og avgjøre om tillegget økes, reduseres eller frafaller i sin helhet.

Prisen for råvarene ammoniakk, acetylen og mepran har i det siste økt kraftig, og vi innfører fra samme dato midlertidig tillegg på NOK 9,- kg for ammoniakk, og NOK 7,- kg for acetylen og mepran. (Disse varene vil ikke komme med tillegg beskrevet over på kr 10,- pr flaske).

Fraktsatser ut fra terminaler økes fra samme dato.