Midlertidig og økt tillegg for leveranser av flaskegasser, propan og tørris

30/08/2022
Oslo
Kundeinformasjon
Som en konsekvens av ytterligere økninger på våre energi, vare- og fraktkostnader ser vi oss nødt til å øke det midlertidige tillegget på flaskegasser, propan og tørris fra 1. september 2022.

Tillegget gjelder for alle flaskestørrelser og flaskepakker, og vil utgjøre NOK 14,- pr. flaske og NOK 168,- for 12 flaskers pakker (andre pakkestørrelser beregnes ut fra antall flasker x NOK 14,-).


– Tillegget for propan, industri og fritid, vil utgjøre NOK 3,50 pr. kg

– Tillegget for tørris vil utgjøre NOK 1,- pr. kg

– Tillegget på acetylen, mepran og ammoniakk vil utgjøre NOK 10,- pr. kg

– Tillegget på helium vil utgjøre NOK 290,- pr. m3
    (Disse varene vil ikke komme med tillegg beskrevet over på NOK 14,- pr. flaske)


Tilleggsavgiften vil gjelde fra og med 1. september 2022 og fram til 31. mars 2023. Innen da vi vil gjøre en ny vurdering av energi, vare- og fraktkostnader og avgjøre om tillegget økes, reduseres eller frafaller i sin helhet.

På faktura vil tillegget legges på egen linje med tekst «økt varekostnad».