Nippon Gases er oksygenleverandør til Salmon Evolution nye anlegg på Indre Harøy

10/12/2021
Desember 2021
Anlegget som har oppstart i mars 2022 vil få levert flytende oksygen fra Nippon Gases nye fabrikk i Malm utenfor Steinkjer.

Nippon Gases ble valgt som oksygenleverandør til Salmon Evolution nye anlegg på Indre Harøy

 

Nippon Gases Norge og Salmon Evolution er enig om avtale på levering av oksygen til Salmon Evolution sitt nye anlegg på Indre Harøy i Møre og Romsdal. Anlegget som har oppstart i mars 2022 vil få levert flytende oksygen fra Nippon Gases nye fabrikk i Malm utenfor Steinkjer.

 

God leveringssikkerhet og høy kompetanse på oksygen

 

For å sikre god fiskehelse skal det kontinuerlig tilsettes oksygen i vannet.  Oksygen er derfor en viktig del av et landbasert oppdrettsanlegg. Nippon Gases Norge skal levere flytende oksygen, lagertanker og fordamperanlegg slik at Salmon Evolution til enhver tid har den mengde oksygen de har behov for.

 

«Dette er en viktig avtale for Salmon Evolution som gir oss leveringssikkerhet på oksygen og i tillegg tilgang på høy kompetanse angående oksygenering og tilsetning av oksygen i vann», sier Ingjarl Skarvøy, COO Salmon Evolution.

 

Nippon Gases har lang erfaring med levering av oksygen til havbruksnæringen og med sin nye luftgassfabrikk i Malm står selskapet godt rustet til å levere oksygen til Salmon Evolution når de skal få fisk i de første tankene i mars 2022 på Indre Harøy.

 

«Dette er en viktig avtale for Nippon Gases for å laste vår nye fabrikk i Malm, samt at vi blir leverandør til et prosjekt som vi har stor tro på vil lykkes», sier Stig Are Karlsen, ansvarlig for Markedsutvikling i Nippon Gases Norge. «Det er også positivt for miljøet at vi har en større nærhet til kundene i Midt- og Nord-Norge».

 

Salmon Evolution på Indre Harøy