Sarralle og Nippon Gases: samarbeider

23/02/2023
Pressemelding
Madrid, Februar 2023
Selskapene samarbeider om å tilby verdens første øseforvarmestasjon som kan jobbe med grønt hydrogen som energikilde.

Nippon Gases og Sarralle går sammen for å tilby verdens første øseforvarmingsstasjon med grønt hydrogen som energikilde.

 

Som et ledd i å hjelpe bedrifter i utfordringen med dekarbonisering og bærekraft, går Nippon Gases, med samarbeid og støtte fra Taiyo Nippon Sanso, et japansk selskap innenfor Nippon Sanso Holdings Group og Sarralle, et skritt videre og forsyner stålmarkedet med en banebrytende teknologi som er i stand til å bruke grønt hydrogen (ved produksjon av stål ) .

Nippon Gases og Sarralle installerte verdens første øseforvarmingsstasjon som fullt og helt kan kjøres på grønt hydrogen, og dermed oppnårdde null CO2-utslipp i denne øsen. Denne milepælen, sammen med andre innovasjoner og teknologier, vil gjøre det mulig for stålmarkedet å ta et viktig steg mot målet om null karbonutslipp i hele produksjonsprosessen.

 

Stålindustrien har alltid vært ansett som et tradisjonelt energiintensivt marked, med høye CO2-utslipp. Det er anslått at 9 % av de totale CO2-utslippene til atmosfæren kommer fra stålsektoren. I denne sammenheng representerer dekarboniseringen en stor utfordring som medfører behov for å investere i innovative teknologier.

 

Installasjonen av denne øseforvarmingsstasjonen, som kan bruke grønt hydrogen, er et svært innovativt prosjekt. Den eksisterende luftbaserte brenneren som brukes av øseforvarmingsstasjonen ble erstattet av en topp moderne oksygenbrenner som bruker grønt hydrogen som hovedbrensel. På denne måten elimineres CO2-utslipp, da det kun genereres vanndamp ved forbrenning av grønt hydrogen. På veien mot å nå dekarboniseringsmålene, demonstrerer prosjektet at den nye hydrogen-oksygenbrenneren er i stand til å reprodusere de vanlige øseforvarmingstrinnene og gir samtidig null CO2-utslipp.

 

Nippon Gases er leverandør av det grønne hydrogenet og den proprietære brennerteknologien som Sarralle vil installere.

 

For mer informasjon, besøk sarralle.com.

 

 

Om Sarralle

Sarralle, et selskap grunnlagt i 1965 i Azpeitia (Gipuzkoa), er ledende innen industriteknikk innen miljø, energi og jern- og stålsektorene. Sarralle er et innovativt design-, ingeniør-, produksjons- og installasjonsselskap, med mer enn 700 høyt kvalifiserte og flerkulturelle ansatte lokalisert i mer enn 9 land over hele verden. Selskapet tilbyr løsninger som omfatter design, engineering, produksjon, montering og igangkjøring av utstyr og fasiliteter for disse sektorene over hele verden gjennom 5 forretningslinjer: Stålsmelteanlegg, valseverk, prosesseringslinjer, miljø og energi og verksteder og lagringssystemer.

 

Om Taiyo Nippon Sanso

Taiyo Nippon Sanso har den øverste andelen av det japanske industrigassmarkedet på rundt 40 % og spiller en sentral rolle i det japanske segmentet til Nippon Sanso Holdings Group. Det har de viktigste FoU- og ingeniørfunksjonene for Nippon Sanso Holdings Group, og en struktur som gjør det mulig å møte kundenes krav. Den støtter produksjon med et landsdekkende nettverk og stabil drift ved høyeffektive produksjonsanlegg.