Nippon Gases og Sarralle: verdens første grønne, hydrogendrevne forvarmingsstasjon for øsekar

27/07/2023
Pressemelding
Madrid, juli 2023
Nippon Gases og Sarralle lanserer verdens første grønne, hydrogendrevne forvarmingsstasjon for øsekar hos ArcelorMittal Sestao.

Nippon Gases, det europeiske datterselskapet til Nippon Sanso Holdings Corporation, er en viktig aktør når det gjelder å hjelpe bedrifter med å takle utfordringene knyttet til avkarbonisering og bærekraft. I samarbeid med Sarralle har Nippon Gases, det europeiske datterselskapet til Nippon Sanso Holdings Corporation, forsynt ArcelorMittal Sestao med toppmoderne teknologi som gjør det mulig å bruke grønn hydrogen i stålproduksjonsprosessen - og lansert verdens første forvarmingsstasjon for øsekar som kan drives utelukkende med grønn hydrogen, med null CO2-utslipp.

 

Denne milepælen vil, sammen med andre innovasjoner og teknologier, gjøre det mulig for stålverket i Sestao å ta et viktig skritt mot målet om å bli det første i verden med null karbonutslipp i hele produksjonsprosessen innen 2025.

 

Formålet med dette prosjektet har vært å forbedre driften av den eksisterende forvarmede øsepannen og erstatte naturgass som brensel med grønn hydrogen, noe som reduserer CO2-utslippene til et minimum. Resultatene viser at alle de vanlige temperaturene som kreves, oppnås ved oppvarming av øsekaret med 100 % grønt hydrogen som brensel, noe som muliggjør langsomme og raske oppvarmingsramper, gir homogen oppvarming/tørking av øsekaret, innvendige og utvendige temperaturer innenfor det forventede området mellom toppen og bunnen av øsekaret og oppnår de temperaturene som kreves for støping.

 

Strømningsmålingene har bekreftet det estimerte hydrogenforbruket, og det er ikke observert noen negativ innvirkning på det ildfaste materialet. Inspeksjonen av øsekarene som har vært i drift etter oppvarming/tørking med 100 % grønt hydrogen, bekrefter de positive resultatene.

 

Utviklingen av grønt hydrogen, et drivstoff produsert fra fornybare kilder, er allerede en realitet. Denne teknologien anses som nøkkelen til å oppnå en bærekraftig avkarbonisering, og derfor har den allerede blitt en strategisk investering på europeisk nivå. Det grønne hydrogenet som leveres til denne øsevarmeren i ArcelorMittal Sestao, kommer fra Nippon Gases-anlegget i Hernani (Gipuzkoa) og er produsert av fornybar energi.

 

På veien mot å nå målene om avkarbonisering viser prosjektet at det nye hydrogen-oksygenforbrenningssystemet er i stand til å reprodusere de vanlige forvarmingsrampene, men gjør det mulig å arbeide med null CO2-utslipp og oppnå bedre drivstoffeffektivitet enn ved bruk av standard forbrenning med naturgass og luft.

 

 

Om Sarralle

Sarralle, et selskap som ble grunnlagt i 1965 i Azpeitia (Gipuzkoa), er ledende innen industriteknikk i sektorene miljø, energi og jern og stål. Sarralle er et innovativt design-, konstruksjons-, produksjons- og installasjonsselskap med over 700 høyt kvalifiserte og flerkulturelle medarbeidere i mer enn 9 land over hele verden. Selskapet tilbyr løsninger som omfatter design, prosjektering, produksjon, montering og igangkjøring av utstyr og anlegg for disse sektorene over hele verden gjennom fem forretningsområder: Stålsmelteverk, valseverk, prosesslinjer, miljø og energi samt verksteder og lagringssystemer.

 

Om Nippon Gases

Nippon Gases, et av de ledende selskapene innen industrielle og medisinske gasser i Europa, er en del av Nippon Sanso Holdings Corporation, som har over 100 års erfaring og også har en betydelig tilstedeværelse i Japan, Sørøst-Asia, Australia, USA og Canada, med virksomhet i 32 land og mer enn 19 000 ansatte over hele verden. Vår tilstedeværelse i Europa gjør oss til et ledende selskap med over 3 000 ansatte, hvorav 27 % er kvinner, som i dag driver virksomhet i 13 land og betjener mer enn 150 000 kunder. Sikkerheten, som har førsteprioritet i selskapet, blir stadig bedre takket være vår søken etter risikofaktorer og risikoatferd, og ved at alle våre ansatte følger våre sikkerhetsprinsipper. Nippon Gases' forpliktelse overfor kunder, ansatte og samarbeidspartnere og overfor lokalsamfunnene vi opererer i, gjenspeiler vårt engasjement for miljø og bærekraft. Sammen er vi "The Gas Professionals", og vi har alle det samme målet: "Making life better through gas technology".