Nippon Gases har mottatt SGS verifisering for sitt karbonavtrykk (ISO 14067:2018)

07/12/2022
Madrid, desember 2022
Pressemelding
Nippon Gases mottar verifisering fra SGS på karbonavtrykket for sine standard industrigasser

Nippon Gases har sikret seg SGS verifisering, som beskriver påvirkningen selskapet og dets løsninger har på miljøet og lokalsamfunnene der de opererer.

Denne verifiseringen viser Nippon Gases sin evne til å vurdere karbonavtrykket til produktene sine og anerkjenner selskapets innsatsen for bærekraft. Dette er enda et signal på selskapets forpliktelse til miljøet i selskapets daglige drift. «Vi ser bærekraft som en av hjørnesteinene i vår forretningsstrategi  - å tilby løsninger med verifiserte karbonavtrykk til kunder blir mer vanlig for hver dag som går», sa Joaquín González-Blas Sánchez, Bærekraftsdirektør i Nippon Gases.

Fordelene med å kalkulere og verifisere selskapets og produktenes karbonavtrykk er:

  • Å måle karbonavtrykket er et nøkkelverktøy for å administrere og kommunisere selskapets miljømessige bærekraft
  • Verifiseringen er en måte å etterkomme markedets krav, etter som mange interessenter begynner å be om at organisasjoner rapporterer karbonavtrykket til produktene deres
  • Det er en viktig konkurransefaktor og produkt/selskapsdifferensiering
  • Det er et verktøy for miljømessig forbedring og besparelser. Analysen av selskapets karbonavtrykk gjør det mulig å oppdage forbedringspotensialet i energieffektivitet, produksjonsprosesser eller produktdesign som gir økonomiske besparelser, o gi tillegg en reduksjon i klimagassutslipp
  • Verifiseringen gir troverdighet og åpenhet


For Nippon Gases har samarbeidet med SGS, som er verdensledende innen testing, inspeksjon og sertifiseringer, muliggjort kontinuerlig forbedring, og gitt oss et veikart for å formulere strategier som minimerer potensiell påvirkning på miljøet og naturressurser.

Når vi ser fremover, vil vi fortsette å jobbe med å redusere karbonutslipp, bruke innovative teknologier for å utvikle flere produkter med lavt karbonfotavtrykk og akselerere reduksjon av klimagassutslipp for selskapet og våre interessenter.

 

Om SGS

SGS er verdens ledende test-, inspeksjons- og sertifiseringsselskap. Anerkjent som den globale målestokken for kvalitet og integritet, jobber de 96 000 menneskene som utgjør SGS, fordelt på 2 700 kontorer og laboratorier, med å bygge en bedre, tryggere og mer sammenkoblet verden.

 

For å lære mer om Nippon Gases langsiktige bærekraftsvisjon og mål, les vår bærekraftsrapport. nippongases.com/sustainability-report.