Bærekraftsrapport 2021

03/08/2021
Pressemelding
Madrid, juli 2021
Nippon Gases har publisert sin bærekraftsrapport for regnskapsåret som avsluttes i mars 2021.

Nippon Gases, det europeiske selskapet til Nippon Sanso Holdings Corporation, din strategiske partner for industrielle og medisinske gasser, har publisert bærekraftsrapporten for regnskapsåret som slutter mars 2021. Rapporten beskriver selskapets påvirkning på miljøet og i lokalsamfunnet, ved å følge FNs mål for bærekraftig utviklingfor å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid. Rapporten er utarbeidet i samsvar med retningslinjer for Global Reporting Initiative (GRI).


I løpet av året som ble preget av den globale pandemien, overgikk Nippon Gases de fleste av sine miljømessige, sosiale og styrende mål, som er de tre områdene som knytter seg til deres filosofi: Proaktiv, Innovativ og Samarbeidsvillig. Disse tre områdene er grunnpilarene i strategien og hensikten bak vårt bærekraftsmål: Gjør livet bedre gjennom gassteknologi.


"Nippon Gases har satt sine bærekraftsmål for å bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid," sier Eduardo Gil, administrerende direktør i Nippon Gases. “Disse målene er klassifisert i fire prioriterte områder: Selskapsstyring og compliance, som inkluderer en sterk kultur for etterlevelse av retningslinjer og etikk; Globalt miljø, der vi må være en sterk drivkraft for å redusere utslipp og avfall; Samfunn, der samfunnsengasjement bidrar til våre kunders bærekraft; Og mennesker med målet om å være det sikreste selskapet, så vel som et mangfolding og inkluderende selskap".


Rapporten informerer om den fortsatte satsingen og fremdriften i Nippon Gases sine fokusområder for bærekraft, for eksempel nødvendig ressursoptimalisering, energieffektivitet, vannbruk, avfallshåndtering, utslippsminimering og kunders bærekraftige teknologiløsninger. I bærekraftsrapporten deler Nippon Gases sitt engasjement for sikkerhet - som er prioritet nummer én for selskapet, samsvar og etisk atferd, mangfold, talentstyring og samfunnsengasjement. Disse ikke-finansielle målene og tiltakene er kjerneelementer i Nippon Gases 'integrerte bærekraftstrategi. "Vi ser på bærekraft som en hjørnestein i vår forretningsstrategi og for våre interessenter, og våre initiativer innenfor miljø og sosial forvaltning vil være forankret i vår agenda for bærekraft," sa Iñaki Uriarte, direktør for bærekraft og HSEQ i Nippon Gases .

For å lære mer om Nippon Gases langsiktige bærekraftsvisjon, mål og for å se hele rapporten, besøk nippongases.com/sustainability-report

 


Om Nippon Gases Norge AS 


Nippon Gases er en av Norges ledende produsenter, markedsførere og distributører av industri- og spesialgasser samt tørris. Vi tilbyr også installasjon og vedlikehold av gassrelatert utstyr. Med over 100 års erfaring har vi har en stolt norsk industrigasshistorie fra Hydro, via Yara og nå Nippon Gases.  

I Skandinavia har vi over 300 ansatte, flere luftgassfabrikker, fyllestasjoner, salgskontorer og en tørrisfabrikk. Sikkerhet er vår viktigste prioritet! Alle våre produksjons- og kundeanlegg ivaretar de høyeste krav til sikkerhet og kvalitet i alle ledd. Et omfattende forhandlernett med over 170 forhandlere sikrer lokal tilstedeværelse i hele regionen. 

Vi jobber dedikert med å gi våre kunder en positiv opplevelse ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet, slik at vi kan leve opp til vårt slagord «The Gas Professionals».

Nippon Gases Norge AS er en del av Nippon Sanso Holdings Corporation, morselskapet til flere av de største leverandørene av industrielle gasser i verden. Nippon Sanso Holding Corporation er tilknyttet Mitsubishi Chemical, som er en del av kjernen i Mitsubishi-gruppen.