Sustainability Report 2022

13/07/2022
Pressemelding
Madrid, juli 2022
Nippon Gases Europe gir ut bærekraftrapport 2022
Nippon Gases, den europeiske virksomheten til Nippon Sanso Holdings Corporation, din strategiske partner for industrielle og medisinske gasser, har publisert bærekraftrapporten sin for regnskapsåret som ble avsluttet i mars 2022. Reporten, som er verifisert av Ernst & Young, skisserer hvilken påvirkning selskapet og våre løsninger har på miljøet og lokalsamfunnene der vi driver virksomhet i henhold til FNs mål for bærekraftig utvikling, som blåkopi for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. Rapporten er utarbeidet i henhold til retningslinjene til Global Reporting Initiative (GRI).

 

Selskapet merket fortsatt effekten av den globale pandemien og gikk inn i et usikkert sosioøkonomisk klima, men overgikk de fleste av våre miljø-, sosiale- og styringsmål som dekker de tre områdene knyttet til vår filosofi «Fremoverlent, innovativ og løsningsorientert», som er pilarene i strategien og formålet bak agendaen vår når det gjelder bærekraft: Gjøre livet bedre gjennom gassteknologi.

 

I tråd med tiltakene fra forrige regnskapsår har vi lansert vår nye delplan for bærekraft FYE2022-2026, der vi gjennom deltakelse i tredjeparts organer, som for eksempel Ecovadis, Responsible Care og FNs Global Compact, får tiltakene våre for bærekraft vurdert av uavhengige organisasjoner. «2022 har vært en periode der selskapet vårt har bevist sin verdi, og har kommet sterkt tilbake etter året før», sier Eduardo Gil, administrende direktør i Nippon Gases.

 

«Å møte dagens behov uten å gå på akkord med fremtiden, er det vi setter mest fokus på. I bærekraftsrapporten finner du målene og milepælene våre for å forhindre global oppvarming, forbedre luft- og vannkvaliteten, redusere avfall og ganske enkelt minimere miljøfotavtrykket ikke bare til eget selskap, men også til kundene og leverandørene våre.»

 

Rapporten som ble offentliggjort i dag deler den fortsatte forpliktelsen og fremdriften på fokusområdene våre for bærekraft, herunder ressursoptimalisering, energieffektivitet, vannbruk, avfallshåndtering, reduksjoner i klimagassutslipp (validert og verifisert av en anerkjent konsulent) og bærekraftige teknologiløsninger for kunder. Innholdet er i tråd med kravene i direktivet for bærekraftsrapportering for bedrifter.

 

I bærekraftsrapporten understreker vi på nytt vår forpliktelse om sikkerhet – prioritet nummer én i selskapet vårt – etterlevelse og etisk oppførsel, mangfold, talentforvaltning og samfunnsengasjement. Disse ikke-finansielle målene og tiltakene er kjerneelementer i Nippon Gases’ integrerte strategi for bærekraft.

 

Til slutt, gitt de økonomiske vanskelighetene i Europa som forsterkes av krigen i Ukraina, fortsetter vi å samarbeide med statlige og ikke-statlige humanitære tiltak for å bidra til å lette lidelsene til millioner av mennesker. Fordi i Nippon Gases «ser vi for oss en mer bærekraftig fremtid for alle, på alle måter.»

 

Hvis du vil vite mer om Nippon Gases’ langsiktige visjon for bærekraft, mål og lese hele rapporten, kan du gå til nippongases.com/sustainability-report.