Nippon Gases lanserer bærekraftsrapport 2023

25/07/2023
Pressemelding
Madrid, Juli 2023
Nippon Gases Europe offentliggjør sin bærekraftsrapport for regnskapsåret som slutter i mars 2023.

Nippon Gases, det europeiske datterselskapet til Nippon Sanso Holdings Corporation, har publisert sin bærekraftsrapport for regnskapsåret som ble avsluttet i mars 2023. Rapporten er verifisert av Ernst & Young og beskriver selskapets innvirkning på miljøet og lokalsamfunnene vi opererer i, i samsvar med FNs mål for bærekraftig utvikling. Disse målene legger til rette for at selskaper over hele verden kan oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. Rapporten inneholder en verifiseringserklæring for klimagassutslipp fra SGS, noe som gir oss et dypere innblikk i karbonavtrykket til produktene våre.

Selv om effekten av den globale pandemien har begynt å avta, er det geopolitiske og sosioøkonomiske klimaet fortsatt usikkert. “Til tross for disse utfordringene, hvorav mange var uventede, har vi vist at vi er robuste og har tilpasset våre beslutninger og strategier for å fortsette å prestere for våre interessenter” sier Eduardo Gil, president i  Nippon Gases.

 

Rapporten som offentliggjøres i dag, viser vårt fortsatte engasjement og vår fremgang innen våre fokusområder for bærekraft, inkludert ressursoptimalisering, energieffektivitet, vannforbruk, avfallshåndtering, reduksjon av klimagassutslipp (validert og verifisert av en akkreditert konsulent) og bærekraftige teknologiløsninger for kundene. Innholdet i rapporten er i tråd med kravene i direktivet om bærekraftsrapportering og forsterker  vårt engasjement for en karbonnøytral verden.

“Bærekraft er en grunnleggende del av virksomheten vår. Vi er opptatt av å skape positive endringer og legge til rette for en mer bærekraftig fremtid for alle” sier Joaquín González-Blas Sánchez, direktør for energi og bærekraft i Nippon Gases.

Sikkerhet er fortsatt prioritet nummer én for selskapet vårt - dette understrekes på nytt i denne rapporten - samtidig som vi ser nærmere på Nippon Gases' integrerte bærekraftstrategi. Kjernen i denne strategien er tanken om at vi er et selskap som drives av mennesker, og at medarbeidernes dyktighet er grunnlaget for vår suksess som selskap. Disse ikke-finansielle målene og tiltakene bidrar til å forbedre resultatene våre, og omfatter overholdelse av lover og regler og etisk atferd, mangfold, talentutvikling og samfunnsengasjement.

For å gjøre vårt for å bekjempe vanskelighetene i Europa fortsetter vi å samarbeide med statlige og ikke-statlige humanitære initiativer for å lindre lidelsene til millioner av mennesker. Vi er overbevist om at vi må jobbe utover nåtiden for å sikre at vi sammen kan skape en fremtid for alle.

 

 

Hvis du vil vite mer om Nippon Gases' langsiktige bærekraftvisjon og -mål, og vil se hele rapporten, kan du gå til: nippongases.com/sustainability-report.

 

 

Om Nippon Gases

 

Nippon Gases, et av de ledende selskapene innen industrielle og medisinske gasser i Europa, er en del av Nippon Sanso Holdings Corporation, som har over 100 års erfaring og også har en betydelig tilstedeværelse i Japan, Sørøst-Asia, Australia, USA og Canada, med virksomhet i 32 land og mer enn 19 000 ansatte over hele verden. Vår tilstedeværelse i Europa gjør oss til et ledende selskap med over 3 000 ansatte, hvorav 27 % er kvinner, som i dag driver virksomhet i 13 land og betjener mer enn 150 000 kunder. Sikkerheten, som har førsteprioritet i selskapet, blir stadig bedre takket være vår søken etter risikofaktorer og risikoatferd, og ved at alle våre ansatte følger våre sikkerhetsprinsipper. Nippon Gases' forpliktelse overfor kunder, ansatte og samarbeidspartnere og overfor lokalsamfunnene vi opererer i, gjenspeiler vårt engasjement for miljø og bærekraft. Sammen er vi "The Gas Professionals", og vi har alle det samme målet: "Making life better through gas technology".