Nippon Gases og Suma Capital inngår strategisk avtale om utvikling av biometanprosjekter

28/09/2023
Madrid, september 2023
Pressemelding
Suma Capital og Nippon Gases inngår en strategisk allianse for å fremme biometanprosjekter gjennom joint venture-selskapet Total Biomethane Solutions (TBS).

Nippon Gases, et ledende selskap innen produksjon, behandling og rensing av industrielle og medisinske gasser, og Suma Capital, en uavhengig kapitalforvalter som er en pioner innen bærekraftige infrastrukturinvesteringer, har inngått en strategisk avtale om å utvikle prosjekter for oppgradering av biogass til biometanproduksjon. Joint venture-selskapet som etableres for denne alliansen, vil hete Soluciones Totales de Biometano (STB).

Nippon Gases vil bidra med sin ekspertise innen gassbehandling og renseteknologi samt erfaring med drift og vedlikehold av gassproduksjonsanlegg, mens Suma Capital vil bidra med sin erfaring som en av de mest aktive finansielle investorene innen utvikling og bygging av biogass- og biometananlegg i Spania.

 

STB har allerede to banebrytende prosjekter i Spania med en samlet produksjonskapasitet på 52 GWh biometan per år i første fase, og opptil 82 GWh i fase 2. Det første prosjektet, som ligger i Aragon, blir Spanias første oppgraderingsanlegg for produksjon av flytende biometan (BioLNG) til bruk som rent drivstoff for landtransport. Nippon Gases vil være ansvarlig for bygging og drift av oppgraderings- og flytendegjøringsanlegget, og Naturgy vil kjøpe den produserte BioLNG-en gjennom en langsiktig avtale om kjøp av BioLNG. Det andre prosjektet, som ligger i Cuenca, har den unike egenskapen at biometan skal injiseres direkte i Enagás' gasstransportnett. Den planlagte investeringen for disse to prosjektene beløper seg til 10 millioner euro, og de forventes å være i drift i andre halvdel av 2024.

 

Produsenten av biogassen som trengs til produksjonen av BioLNG og biometan ved begge anleggene, vil være Gestcompost Group, et selskap som Suma Capital har investert i gjennom sitt fond for bærekraftig infrastruktur. Gestcompost Group, som har opplevd en betydelig vekst i Spania de siste tre årene, er et av de ledende selskapene i Spania innen behandling, valorisering og energiproduksjon fra ikke-farlig biologisk nedbrytbart organisk avfall, med en avfallshåndteringskapasitet på 1 100 000 tonn fordelt på de to anleggene som er knyttet til disse prosjektene.

Biometanprosjektene som STB støtter, spiller en avgjørende rolle i avkarboniseringen og overgangen til en mer bærekraftig økonomi. Biogassen som brukes i oppgraderingsprosessen, vil bli produsert av organisk avfall, noe som reduserer mengden avfall som havner på søppelfyllinger og forhindrer metanutslipp i atmosfæren. I tillegg vil biometan, som er biogass som er renset til naturgasskvalitet, kunne brukes som rent drivstoff til bruksområder som krever høy energikvalitet, for eksempel transport og industri. Prosjektene vil fremme lokal sysselsetting, sirkulær økonomi og reduksjon av karbonavtrykket.

"Denne strategiske avtalen med Suma Capital viser Nippon Gases sitt engasjement i overgangen til en mer bærekraftig energimodell. Takket være denne alliansen vil vi kunne bruke vår ekspertise innen gassbehandling og renseteknologi til å utvikle biometanprosjekter i Spania og bidra til å redusere klimagassutslippene", sier José Vicente Sánchez Navarro, direktør for markedsføring og forretningsutvikling i Nippon Gases i Spania.

"Denne avtalen med Nippon Gases gjør det mulig for oss å utvide vår kapasitet til å utvikle bærekraftige infrastrukturprosjekter i Spania og Europa. Vi mener at investeringer i biogass og biometan har et enormt potensial for å bidra til energiomstillingen og redusere klimagassutslippene", sier Pablo de Muller, partner og grunnlegger av Suma Capital.

Begge selskapene vil fortsette å utforske nye prosjekter sammen gjennom denne strategiske alliansen.
Om Suma Capital

Suma Capital er en uavhengig alternativ kapitalforvalter som er ledende innen energiomstilling og klimatiltak. Selskapet fokuserer sine investeringer på bærekraft gjennom tre ulike programmer: Bærekraftig infrastruktur, vekstkapital og risikokapital. Suma Capital ble grunnlagt i 2007 og forvalter i dag 800 millioner euro med kontorer i Barcelona, Madrid og Paris. Avdelingen for bærekraftig infrastruktur er et banebrytende initiativ som de siste ti årene har støttet selskaper og prosjekter som fremmer energiomstilling og sirkulær økonomi, med mål om å oppnå både økonomisk og miljømessig avkastning.

https://sumacapital.com


More information: info@sumacapital.com
Om Nippon Gases

Nippon Gases, et av de ledende selskapene innen industrielle og medisinske gasser i Europa, er en del av Nippon Sanso Holdings Corporation, som har over 100 års erfaring og en betydelig tilstedeværelse i Japan, Sørøst-Asia, Australia, USA og Canada, med virksomhet i 32 land og over 19 000 ansatte over hele verden. Sammen er de "The Gas Professionals" og deler det samme målet: "Making life better through gas technology." Tilstedeværelsen i Europa gjør Nippon Gases til et ledende selskap med over 3 000 ansatte, hvorav 27 % er kvinner, som for tiden opererer i 13 land og betjener mer enn 150 000 kunder. Sikkerheten, som er Nippon Gases' høyeste prioritet, forbedres kontinuerlig takket være identifisering av risikofaktorer og atferd, og ved at alle ansatte følger selskapets sikkerhetsprinsipper. Nippon Gases' forpliktelse overfor kunder, ansatte, partnere og lokalsamfunnene der selskapet opererer, gjenspeiler selskapets engasjement for miljø og bærekraft


https://nippongases.com/es

https://www.carbonneutralworld.com/

More information: biometano.iberia@nippongases.com