TWINGHY Prosjektet: Fremskritt for avkarbonisering i stålindustrien

31/08/2023
Pressemelding
Madrid, August 2023
Nippon Gases medvirker i TWINGHY-prosjektet som skal bidra til å avkarbonisere prosesser og forbedre energieffektiviteten i stålindustrien.

Takket være banebrytende gassteknologi bidrar Nippon Gases betydelig til TWINGHY-prosjektet. Prosjektet er finansiert av Research Fund for Coal and Steel (RFCS) og har som mål å revolusjonere oppvarmingsprosessen i stålproduksjonen ved hjelp av hybridbrennere og digital tvillingteknologi.

 

Ved gradvis å erstatte naturgass, som er den viktigste kilden til CO2-utslipp, med hydrogen (H2) og oksygen (O2), skal prosjektet avkarbonisere ettervarmingsprosessen og samtidig øke energieffektiviteten og opprettholde lave utslipp. Nippon Gases' rolle fokuserer på utvikling og installasjon av innovative Oxy-Natural Gas/Hydrogen-brennere i en demonstrasjonsovn for ettervarming i industriell skala.

 

TWINGHY Prosjektets mål:

 

TWINGHY-prosjektet har ambisiøse mål med fokus på å demonstrere nye måter å bruke, overvåke og kontrollere Oxy-NG/H2-hybridbrennere i ettervarmeovner.

 

For å oppnå dette skal det utvikles to typer brennere: én basert på luftforbrenning og én basert på oxy-forbrenning. Prosjektet vil integrere disse brennerne i en demonstrator for ettervarmingsovner i industriell skala, noe som gjør det mulig å evaluere deres ytelse og innvirkning på arbeidet med avkarbonisering. Prosjektet omfatter også utvikling og anvendelse av en digital tvilling-metodikk for å overvåke og optimalisere prosessen, samt utvikling og validering av en fysikkbasert modell.

 

Synergisk grønn og digital overgang:

 

TWINGHYs vellykkede implementering vil bidra til den grønne og digitale omstillingen i stålindustrien, i tråd med målene i NSHDs Carbon Neutral World-initiativ. Ved å utnytte de innovative hybridbrennerne og den digitale tvillingteknologien kan det oppnås betydelige reduksjoner i CO2-utslippene, noe som sikrer en mer bærekraftig og miljøvennlig stålproduksjonsprosess.


Fordelene med TWINGHY-løsningen:

 

TWINGHY-løsningen er designet for å kunne tilpasses eksisterende ovner i stålindustrien med lang levetid, noe som eliminerer behovet for å skifte ut hele ovnen og sparer verdifulle ressurser. I tillegg vil de avanserte digitale verktøyene legge til rette for en smidig overgang og minimere avbrudd i produksjonen, samtidig som de muliggjør effektiv bruk av hydrogen som erstatning for naturgass.

 

Nippon Gases' engasjement i TWINGHY-prosjektet understreker selskapets forpliktelse til å bidra til avkarboniseringen av stålindustrien. Integreringen av Nippon Gases' teknologier er en lovende løsning som vil hjelpe stålindustrien med å komme et skritt nærmere målet om netto nullutslipp innen  2050.