NSHD og Nippon Gases har signert FNs Global Impact

25/02/2022
Madrid, February 2022
Press Release
Nippon Sanso Holdings Corporation kunngjør at de har signert FNs Global Compact, en frivillig innsats fra selskaper og organisasjoner for å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

                                       UNGC

Som en del av vårt engasjement til bærekraft har Nippon Sanso Holdings Corporation (heretter «NSHD») – vårt morselskap basert i Japan – og Nippon Gases sluttet seg til FNs Global Compact-initiativ (heretter «FNGC»).

 

Både det globale konsernet og det europeisk registrerte selskapet er registrert som medlemmer i januar 2022, på samme tid som NSHD også ble med i Global Compact Network i Japan.

 1. 
Hva er FNs Global Compact?

FNs Global Compact er et frivillig globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. Bedrifter og organisasjoner som har signert FNGC er pålagt å følge og praktisere ti prinsipper knyttet til de fire områdene menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon i utviklingen av sine bedriftsstrategier og aktiviteter.


Ved å signere FNGC forsterker vi vårt standpunkt og vil videre fremme initiativer for å bidra til et bærekraftig samfunn basert på vår visjon: 
Vi skal skape samfunnsverdi gjennom innovative gassløsninger som øker produktivitet, forbedrer menneskers velferd og bidrar til en mer bærekraftig fremtid”.

 

2. De fire områdene og de to prinsippene til FNs Global Compact

 

Område

Prinsipper

Mennerettigheter


Bedrifter burde

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente  menneskerettigheter;

Prinsipp 2: Påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

 

Arbeidskraft


Bedrifter burde

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis;

Prinsipp 4: sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes;

Prinsipp 5: sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og;

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

 

Miljø


Bedrifter burde


Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer;

Prinsipp 8: ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og;

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

 

Anti-korrupsjon


Bedrifter burde

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

 

 

Som deltaker i initiativet oppfordrer vi deg til å besøke vår profil på FN Global Compacts hjemmeside.

For lære mer om vårt langsiktige bærekraftsarbeid besøk nippongases.no eller last ned vår Bærekraftsrapport på nippongases.com/sustainability-report.

 

For mer info om Nippon Sanso Holdings Corporation besøk nipponsanso-hd.co.jp