Nippon Gases bygger nytt anlegg i Zörbig

18/04/2023
Pressemelding
Düsseldorf, april 2023
Nippon Gases skal bygge et nytt anlegg for flytendegjøring og prosessering av biogen CO2 i Zörbig (Sachsen-Anhalt, Tyskland).

Nippon Gases Deutschland, et europeisk datterselskap av Nippon Sanso Holdings Corporation (NSHD), skal samarbeide med VERBIO Vereinigte BioEnergie AG for å gjenvinne biogen CO2. For dette formålet investerer industrigasspesialisten Nippon Gases i byggingen av et moderne anlegg for rensing og kondensering av CO2 fra VERBIOs bioetanolproduksjon på anlegget i Zörbig, og bygger et anlegg i umiddelbar nærhet for videre bearbeiding av CO2 til tørris. De to selskapene signerte nylig den tilsvarende strategisk avtalen.

 

Samarbeidet med VERBIO er ideelt for Nippon Gases på flere måter. "På grunn av anleggets sentrale beliggenhet i Tyskland reduserer vi på den ene siden transportavstandene til en stor del av kundene våre", forklarer Christian Beck, ansvarlig for utviklingen av prosjektet, "på den andre siden øker vi tilgjengeligheten til produktene våre ved å diversifisere CO2-forsyningsbasen vår til kilder som ikke er avhengige av bruk av naturgass.".

 

Dette gir kundene bedre forsyningssikkerhet og kommer også miljøet til gode. Takket være den korte avstanden mellom kondensering og videre bearbeiding til tørris, reduseres veitransporten av flytende karbondioksid med opptil 380 000 km per år. "Med den medfølgende reduksjonen i CO2-utslipp på opptil 330 tonn per år gir vi nok et viktig bidrag til bærekraften i hele verdikjeden", legger Beck til.

 

VERBIO CTO Prof. Dr. Oliver Lüdtke er også fornøyd med det fremtidige samarbeidet: "I våre VERBIO-bioraffinerier optimaliserer vi kontinuerlig ressursbruken, energieffektiviteten og CO2-fotavtrykket. Allerede i dag resirkuleres råvarene vi bruker nesten fullstendig i flere prosesstrinn. Å utnytte CO2 som genereres i produksjonen vår, er nok et skritt på veien mot å nå vårt selvpålagte mål om å bli CO2-nøytrale innen 2035."

 

Hvem trenger flytende CO2 og tørris?

 

Flytende COog tørris brukes i en rekke bransjer. Blant annet har næringsmiddelindustrien behov for COmed spesielt høye krav til renhet og kvalitet. På grunn av de svært lave temperaturene er flytende CO2 ideelt for frysing av et bredt spekter av matvarer. I gassform brukes den i emballasje med modifisert aatmosfære for å forhindre for tidlig ødeleggelse av matvarer. Det er også viktig for drikkevareindustrien. Tørris er derimot svært etterspurt som kjølemedium under transport for å opprettholde kjølekjeder.

 

Ideelle forhold for kvinnelige industriarbeidere

 

Med et nytt konsept for produksjon av tørris tilbyr Nippon Gases inkluderende arbeidsforhold som vil fremme mangfold i arbeidsstyrken. Mangfold er av stor betydning for Nippon Gases og er en hjørnestein i selskapets forretningsstrategi. "Med dette engasjementet, som vi stiller ekstra økonomiske ressurser til rådighet for, iverksetter vi konkrete tiltak", forklarer Claudia Eichelsdörfer, HR-direktør i Nippon Gases Germany.

 


I
nformasjon om VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VERBIO)

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG er en av de ledende, konsernuavhengige bioenergiprodusentene og også den eneste storskala industrielle produsenten av biodiesel, bioetanol og biometan i Europa. Selskapet har rundt 1 000 ansatte ved sine anlegg i Sachsen, Sachsen-Anhalt og Brandenburg, samt ved sine utenlandske datterselskaper i India, USA, Canada, Polen og Ungarn. VERBIO baserer seg på egenutviklede innovative teknologier og effektive, energibesparende produksjonsprosesser. VERBIOs biodrivstoff gir CO2-besparelser på opptil 90 prosent sammenlignet med bensin eller diesel. Produksjonskapasiteten er på rundt 660 000 tonn biodiesel, 300 000 tonn bioetanol og 1 300 gigawattimer biometan per år. I tillegg produserer VERBIO biogjødsel og dyrefôr til bruk i landbruket samt råvarer av høy kvalitet til legemiddel-, kosmetikk- og næringsmiddelindustrien. Med sine innovative prosesser og svært effektive produksjonsanlegg er VERBIO en av teknologilederne i biodrivstoffmarkedet. VERBIO-aksjene (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) har vært notert i Prime Standard på Frankfurt Stock Exchange siden oktober 2006www.verbio.de