Vi forsterker laget

02/05/2022
Stavanger
Stine Gallagher
Trond Otto Johnsen går inn som Fagspesialist i Nippon Gases

Nippon Gases Norge har ansatt Trond Otto Johnsen som fagspesialist i Nippon Gases Norge etter at Ingar Kjøstolfsen gikk av med pensjon tidligere i år. Trond Otto har biologisk og teknisk faglig bakgrunn og lang tids erfaring fra ulike deler av havbruksnæringen.

 
Trond Otto Johnsen, 51 år, er opprinnelig fra Brønnøysund, men har nå slått seg ned i Stavanger. Her begynte han i stillingen som fagspesialist innen Akvakultur hos Nippon Gases 1. mars 2022. 
 
«Trond Otto kommer fra stillingen som COO i Akvafuture AS, et selskap han har vært med på å bygge opp og har hatt ulike roller i. Som med-gründer har han vært delaktig i utviklingen av lukket merd-teknologi og etableringen av flere lokaliteter for lukkede anlegg på Helgeland. Dette er kompetanse som er svært velkommen i Nippon Gases og vi ønsker Trond Otto velkommen til oss», sier Stig Are Karlsen, ansvarlig for Markedsutvikling i Nippon Gases Norge. 
 
«Det er en tid for alt. Jeg ønsket meg både nye utfordringer og hadde muligheten til å flytte på meg, så da jeg fikk tilbud om jobb i Nippon Gases var valget enkelt», sier Trond Otto Johnsen.
 
Klar for det grønne skiftet i havbruksnæringen
 
«Det grønne skiftet i havbruksnæringen fremover er spennende. Å delta aktivt i denne fasen sammen med et av verdens ledende selskaper innen tildeling av oksygen til havbruk blir både utfordrende og lærerikt for meg», fortsetter Trond Otto.
 
Nippon Gases har aktivitet i flere markeder rundt om i verden, og både her hjemme og globalt har vi de siste årene hatt en teknologisk utvikling som gir nye muligheter, og som åpner for nye produksjonsmetoder innen havbruk. Flere av disse produksjonsmetodene har behov for tilsetning av rent vann fra pumpesystemer med kontrollert god kvalitet for å opprettholde god fiskevelferd og vekst. I denne sammenheng har Nippon Gases en viktig rolle både i leveranse av selve oksygenet og meget godt utviklet utstyr for kostnadseffektiv distribusjon av oksygen til fisk. 
 
«Jeg håper og tror at jeg, med min erfaring og kompetanse, kan bidra positivt, i et kunnskapsbasert selskap som Nippon Gases er både når det gjelder utvikling og videre vekst. Det har til nå vært en spennende start sammen med mange flinke mennesker. Jeg ser frem til veien videre i Nippon Gases», avslutter Trond Otto.