Oxyfuelskjæring

Gasser for skjæring, varming og lodding av metaller med oxyfuelteknologi.

Brenngassene har forskjellige egenskaper som kan utnyttes ved autogen skjæring.

Oxyfuelskjæring eller autogenskjæring er den eldste metoden for termisk skjæring og benyttes fremdeles i stor utstrekning. Plasma- og laserteknologier egner seg for materialer med tynne og middels tynne plater, men det er oxyfuel som er «dronningen» når det kommer til skjæring av tykke plater.

Nippon Gases tilbyr forskjellige brenngasser for oxyfuel teknologien som kan optimalisere prosessen i forhold til produktivitet og skjærekvalitet.
Hva er den viktigste gassen i oxyfuel-skjæreprosessen?

 

"Svaret på dette spørsmålet er utvilsomt oksygen"

 

Den benyttes i blanding med brenngass for å skape en effektiv forvarming av stålet opp til antenningstemperatur for stål i ren oksygen. Deretter er det skjæreoksygenet som gjør jobben hvor den eksoterme reaksjonen mellom stål og oksygen holder skjæringen gående.

Du kan velge riktig brenngass basert på typen skjæring som skal gjennomføres.

 

Acetylen med sin høye flammetemperatur kan benyttes i mange sammenhenger men har sitt fortrinn på tynnere plater der skjærehastigheten kan økes.
 
På tykke plater der den totale varmemengde tilført er bestemmende for et godt resultat, vil propan være en egnet brenngass.
 
Mepran er brenngassen som fyller rommet mellom disse to brenngassene og er derfor en god «all round» brenngass som leveres flytende på samme måte som propan.
 
Acetylen
Høy flammetemperatur
  
Mepran
Medium flammetemperatur
 
Propan
Lav flammetempereatur
Har du spørsmål
Hos Nippon Gases har vi utviklet gasser i ulik kvalitet for ulike bruksområder. Kontakt oss så hjelper vi deg å få mest mulig ut av gassene du bruker.