Plasmaskjæring

Plasmaskjæring er smelting av materiale med elektrisk lysbue og en plasmagass som blåser ut smelta.

Plasmaskjæring 

Det mest brukte systemet er med separat tilkobling av plasmagass og sekundær-gass til maskinen. Fordelen med dette systemet er at sekundærgassen beskytter snittflaten, spesielt på rustfritt stål, mot oksydering. Dette reduserer behov for sliping etter skjæringen. 

Gassene som brukes til plasmaskjæring varierer med type maskin og materiale.
Rustfritt stål

Som plasmagass brukes nitrogen
formier 5 eller harmix 35 avhengig
av maskintype og tykkelse.

Som sekundærgass benyttes nitrogen. Formier 5 og harmix 35 gir blankere snittflater.


For skjæring i vannbad brukes Nitrogen. Harmix 35 skal ikke brukes i vannbad.  

Aluminium

Som plasmagass  brukes nitrogen
både i vannbad og i luft.

Som sekundærgass brukes trykkluft.Karbonstål

Som plasmagass brukes nitrogen
eller oksygen. For merking på platene brukes formier 5.

Som sekundærgass brukes trykkluft.

Samme type gass brukes til plasmaskjæring i luft og i vannbad.

Oxysafe (oksygen tilsatt lukt) må ikke brukes på plasmaskjæring.

Plasmamaskiner

Noen plasmamaskiner har kun en gasstilkopling for både plasmagass og sekundærgass. Disse maskinene bruker Nitrogen.

Håndplasma har kun en gasstilførsel og der benyttes Nitrogen eller trykkluft.

 

 

 

Følg alltid maskinleverandørens instruksjoner på valg av gasstype.

Har du spørsmål?
Hos Nippon Gases har vi utviklet gasser i ulik kvalitet for ulike bruksområder. Kontakt oss så hjelper vi deg å få mest mulig ut av gassene du bruker.