Kurs og opplæring

Sikkerhetskurs, kurs i bruk, håndtering og lagring av gass og  kurs relatert til produktopplæring.

Alle som direkte eller indirekte jobber med farlig stoff, skal ha nødvendig kompetanse. Kompetansen skal kunne dokumenteres og vedlikeholdes. Alle gasser er omfattet av Forskrift om håndtering av farlig stoff* fra DSB**:
* Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen - á 8 juni 2009, §7 kompetansekrav.

** DSB - Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.

 

 

 

Vi kan tilby sikkerhetskurs som gir de ansatte kompetanse innen gasser.


 

 

 

Kjøp gassikkerhetskurs her
Interaktivt sikkerhetskurs
Nippon Gases har utviklet flere interaktive sikkerhetskurs

Kursene er online og du som bruker kan starte kurset når
og hvor det passer for deg. 

 

Du vil ikke være avhengig av å måtte ta kurset på en spesiell dag eller på et bestemt tidspunkt. Når slutt-testen er bestått vil du motta et kursbevis.

Vi kan tilby følgende interaktive kurs:

– Gassikkerhetskurs (norsk og engelsk)
– Arbeid i høyden
– Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar
– Sikker bruk av kjemikalier
– Brannvern ved utførelse av varme arbeider
– Kurs i bruk av åndedrettsvern
– Førstehjelp

 

Våre interaktive sikkerhetskurs kan du kjøpe her: 

Nippon Gases Shop - Munio LMS kurs.

Sikkerhetskurs på stedet 

Holdes oftest på den enkeltes arbeidsplass, med fokus på de
mest relevante faresituasjoner 

for den enkelte bruker.

 

Etter kurset vil en få utdelt et personlig kursbevis
for å dokumentere kompetansen.

 

Kontakt oss for mer informasjon

 

Produkt- og applikasjonskurs
Vi skreddersyr opplæring for
de fleste bruksområder. 


Eksempel på kursinnhold innen sikkerhet:

 

- Gass i ulike faser
- Leveringsformer og lagring
- Temperatur og trykk
- Kvelningsfare
- Brannfarlige gasser og eksplosjonsgrenser
- Giftige og irriterende gasser
- Bruk av verneutstyr
- Sikkerhetstiltak
- Lagring, håndtering og bruk av gassflasker

Er du interessert i kurs? Vi hjelper deg gjerne.

 

Kontakt oss for mer informasjon