Formier blandinger

Formier blandinger

Blandinger av hydrogen og nitrogen for plasmaskjæring og bakgass ved sveising.

BLANDING BRUKSOMRÅDE SIKKERHETSDATABLAD
Formier 5 Denne blandingen brukes til plasmaskjæring. I tillegg brukes gassen ved lekkasjesøk.  
Formier 10 Denne blandingen brukes som bakgass ved sveising av austenittiske rustfrie stål.