Bruksområde for spesialgasser

ANVENDELSE AV SPESIALGASS

En spesialgassblanding består av en eller flere gasser blandet i en restgass.


Spesialgassblandinger brukes hovedsakelig innen tre områder:

 • kalibreringsgasser og hjelpegasser til analytiske formål
 • gassblanding til bruk i industrielle prosesser
 • til diagnostisk bruk

Gassblandinger brukes til analytiske formål innen:

 • prosessanalyse
 • miljø- og emisjonsmålinger
 • bilavgassmålinger
 • alkoholkontroll
 • hjelpegasser til gasskromatografi
 • analyse av fuktighet i gasser

 

Skreddersydde kundeløsninger

Nippon Gases har i tett samarbeid med sine kunder utviklet kalibreringsgasser til spesielle formål. Vi har land erfaring med olje- og gassindustrien bl. a. i Nordsjøen og sammen med operatørselskapene utviklet referansemateriale som er med på å bestemme verdien av naturgassen som transporteres derifra. Vi har også utviklet en spesiell fuktighetsstandard, AccuDewTM , for å kalibrere fuktighetsmålere, noe som er ytterst viktig ettersom korrekt måling av fuktighet i naturgass kan hindre hydratdannelse i rørledningene. Hydrater blokkerer produksjonsrørene og det kan ta uker å løse det opp.

Andre bruksområder

Gassblandinger brukes også i industrielle prosesser, f. eks. til skjæring og merking med laser og til lampeindustrien.  Spesialgassblandinger brukes til medisinske formål bl. a. til:

 • blodgassanalyse
 • til lungediffusjonsmålinger
 • biologisk bruk
 • klinisk bruk

Medisinske gasser til diagnostiske formål produseres og behandles i henhold til den Europeiske Farmakopé. Disse er klassifisert som IN VIVO-gasser. (Til bruk på mennesker). Våre gasser til medisinsk bruk er fremstilt i overensstemmelse med ”Good manufacturing Practice- Medicinal gases” (cGMP), og distribueres til kunden etter ”Good Distribution Practice” (cGDP).

Vårt leveringsprogram dekker også høyrene gasser av alle slag, korrosive gasser, samt edelgasser.