Høyrene gasser

HØYRENE GASSER

Høyrene gasser

I Nippon Gases har vi etablert en egen serie av høyrene gasser. Det gjelder for følgende gasser:

Nitrogen - Argon - Helium - Hydrogen - Karbondioksid - Syntetisk luft - Oksygen

Denne serien kaller vi for ULTRA, PLUS og ULTRA PLUS, avhengig hvilken total renhet gassene har. Disse gassene brukes stort sett til analyseformål, og derfor spesifiseres de kritiske urenhetene i disse gassene, slik at man velger den riktige gasskvaliteten til sine analyser.

Eksempel argon:

AR GASSKVALITET H2O VOL PPM O2 VOL PPM N2 VOL PPM H2 VOL PPM CNHM VOL PPM CO VOL PPM CO2 VOL PPM
5.0 Ultra <3 <2 <5 <0.5 <0.2
6.0 Ultra Plus <0.5 <0.1 <0.3 <0.3 <0.1 <0.1 <0.1