Rene gasser

Rene gasser

Hvilken gasskvalitet trenger du?

For å bestemme hvilken gasskvalitet som passer til ditt bruk, bør du først sjekke hvilke urenheter som er kritiske for dine analyser.

Avhengig av gassapplikasjonen kan kravet til gassrenhet variere fra 99,0 prosent til 99,9999 prosent. I tillegg kan det også være krav til maksimale konsentrasjoner av typiske urenheter som fuktighet, oksygen og hydrokarboner.

Det er vanlig å angi gassrenhet som eksempelvis 2.0 eller 6.0. Logikken i denne angivelsen er at tall før punktum er antall 9 tall i en prosentangivelse, mens tall etter komma er siste siffer.

Grad Produktnavn Renhet Totale Urenheter
Vol % Vol % Vol ppm
2,0 >99,0 >1,0 10000
4,0 >99,99 0,01 100
5,0 Ultra >99,999 0,001 10
5,5 Plus >99,9995 0,0005 5
6,0 Ultra Plus >99,9999 0,0001 1