Sjmatdagene

DD juni, 2014

Sjømatdagene

NSL fortsetter suksessen. I nesten 25 år har NSL samlet konferansedeltakere på Scandic Hell, tidligere til «Laksedagene», og de seneste årene til «Sjømatdagene». Arrangementet har utviklet seg i takt
med næringa, og Sjømatdagene er i dag befestet som den største og viktigste møteplassen for hele sjømatindustrien.

Arrangementet samler rundt 500 mennesker de to dagene konferansen foregår, deriblant en stor andel beslutningstakere.

Scandic Hell