Aqua Nor

07 juni 2017

Aqua Nor

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Under Aqua Nor arrangeres en rekke seminarer, foredrag og debatter.

Under messen kan man delta på ulike sosiale arrangementer både på dag- og kveldstid. Her blir det lagt opp til at man kan treffe nye og gamle kontakter og kunder i en uformell setting.

Trondheim Spektrum, Trondheim

Les mer om Aqua Nor her