Agrisj

DD juni, 2014

Agrisjå

Landbruksmessen i Stjørdal har lange tradisjoner, men i sin nåværende form gikk det første arrangementet av stabelen i 1982.

I stort sett alle år har navnet vært Trøndersk Landbruk, men fra 2006 ble navnet Agrisjå.