Informasjon

Informasjon vedrørende COVID-19

Nippon Gases Norge iverksatte i starten av COVID-19 situasjonen en rekke tiltak for å beskytte egne ansatte, kunder og leverandører, og samtidig sørge for at vi produserer gass og har god leveringsevne og service til våre kunder.

Fra 31. august vil vi på de kontorlokasjoner som tillater det, gradvis øke tilstedeværelsen på kontoret. Vi viderefører skiftordninger uten overlapp på våre produksjonsanlegg og luftgassfabrikker.
Det er også skjerpede hygienetiltak/vask som har blitt innført ved alle enheter, og egne retningslinjer vedr. reiseaktiviteter og besøk på våre egne anlegg.

På denne måten gjør vi det vi kan for å sikre kontinuerlig drift og leveranser av produkter i tiden fremover.

  

Ytterligere spørsmål kan rettes mot:

Trond Myrvold - Salg- og Markedsdirektør
90 89 41 44 eller trond.myrvold@nippongases.com   

Stine Gallagher – Marketingkonsulent
48 60 64 17 eller stine.gallagher@nippongases.com