Informasjon

Informasjon vedrørende COVID-19

Nippon Gases Norge iverksatte i starten av COVID-19 situasjonen en rekke tiltak for å beskytte egne ansatte, kunder og leverandører, og samtidig sørge for at vi produserer gass og har god leveringsevne. Vi kan meddele at våre tiltak har til nå fungert som tiltenkt og vi har fortsatt god drift på alle våre produksjonssteder og distribusjon. 
 
Frem til 2. juni vil vi opprettholde vår håndtering av situasjonen der vi blant annet har innført hjemmekontor for alle ansatte som har mulighet til dette, samt skiftordninger uten overlapp på våre anlegg og luftgassfabrikker. Det er også skjerpede hygienetiltak/vask som har blitt innført ved alle enheter, og stans i reiseaktiviteter og besøk på våre anlegg.

På denne måten gjør vi det vi kan for å sikre kontinuerlig drift og leveranser av produkter i perioden som forventes vedvart i noe tid fremover.

  

Ytterligere spørsmål kan rettes mot:

Trond Myrvold - Salg- og Markedsdirektør
90 89 41 44 eller trond.myrvold@nippongases.com   

Stine Gallagher – Marketingkonsulent
48 60 64 17 eller stine.gallagher@nippongases.com