Informasjon til naboer og nabovirksomheter

Informasjon til naboer og nabovirksomheter

I henhold til Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer har Nippon Gases Norge plikt til å informere almennheten om forhold vedrørende beredskap og mulige hendelser. Her er det derfor her lagt ut informasjonsfoldere som beskriver lokale forhold vedrørende anleggene Nippon Gases driver som er underlagt forskriften.