Vilkår for nettstedet

Vilkår for nettstedet

Rettighetshaver: Nippon Gases Norge AS.
Registrert adresse: Ringnesveien 50, 0978 Oslo

E-post: bs_no@praxair.com

Foretaksregisteret: Oppført i Foretaksregisteret i Norge, reg.nr.945 772 042.

Nippon Gases Norge tilbyr informasjon og/eller innhold som er tilgjengelig via dette nettstedet ("Innholdet"), som en service til kunder, leverandører, aksjonærer og andre interessenter kun for informasjonsformål. Nedlasting av kopier er kun tillatt i samsvar med bestemmelsene angitt nedenfor. Ved å gå inn på dette nettstedet eller å laste ned Innholdet fra det aksepterer Bruker vilkårene som er angitt på denne siden. Dersom Bruker ikke aksepterer vilkårene som er angitt på denne siden, har han/hun ikke rett til å gå inn på nettstedet og av samme grunn heller ikke til å laste ned Innholdet.

"Bruker" betyr hver enkelt bruker, uansett om han/hun er blitt tildelt en individuell og spesifikk bruker-ID i løpet av registreringsprosessen. Selv om Nippon Gases Norge og dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper er egne juridiske enheter, kan Nippon Gases-selskaper av og til bli omtalt som "Nippon Gases", "vår", "vi" eller "oss" hvor angivelse av det spesifikke selskapet er irrelevant.

Eiendomsrett til innholdet

Nippon Gases har alle eierrettigheter, inkludert opphavsrett, til dette  nettstedet og Innholdet. Nettstedet er beskyttet mot kopiering eller distribusjon i henhold til nasjonale og internasjonale opphavsrettslover og traktater over hele verden.

Begrensninger av bruksrett

Bruker får en ikke-eksklusiv, ikke overførbar, begrenset rett til å gå inn på, laste ned og bruke Innholdet til til utelukkende ikke-kommersielle interne formål i henhold til disse vilkårene. Dette er en bruksrett, ikke en overføring av eiendomsrett, og Bruker kan ikke, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Nippon Gases på forhånd: i) endre Innholdet eller bruke det  til kommersielle formål eller offentlig visning, salg eller utleie; ii) fjerne copyright eller andre uttrykk for eiendomsrett fra Innholdet; eller iii) selge eller overføre Innholdet til andre. Bruker samtykker i å hindre uautorisert kopiering, distribusjon eller publisering av Innholdet. Nippon Gases kan avslutte bruksretten når som helst dersom Bruker bryter noen av disse vilkårene, hvoretter Bruker umiddelbart må ødelegge alt av Innholder som er i Brukers besittelse eller under Brukers kontroll. Bruker samtykker i å holde Nippon Gases skadesløs for alle tap, skader, kostnader eller utgifter som Nippon Gases, dets ansatte og autoriserte representanter kan pådra seg som følge av at Bruker benytter eller sprer Innholdet i strid med disse vilkårene.

Lenker

Brukere som bruker en lenke på dette nettstedet til å gå inn på et hvilket som helst annet nettsted som drives av en tredjepart, gjøre dette fullt ut på egen risiko og er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover. Nippon Gases er ikke ansvarlig for innholdet på noen tredjeparts nettsted og gir ingen beskrivelser eller  garantier, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til enhver lenke eller innhold på lenkede nettsteder, og fraskriver seg ansvar for eventuelle tap eller skader som skriver seg fra av dette. Brukere kan ikke installere materiale på andre nettsteder basert på Innholdet på www.NipponGases.no. Dette nettstedet har blitt spesielt utformet av Nippon Gases og dets bestemte utseende er beskyttet av gjeldende lover. Brukere kan ikke vise noen lenke til dette nettstedet på en slik måte at det gir seeren inntrykk av at Nippon Gases er ansvarlig for, godkjenner eller er sponsor for innholdet på Brukers nettsted eller en tredjeparts nettsted. Bruker må heller ikke lenke til dette nettstedet fra noe nettsted som inneholder upassende, blasfemisk, ærekrenkende, krenkende, uanstendig, usømmelig eller ulovlig innhold eller informasjon som bryter norsk eller annen gjeldende lov eller gjør inngrep i immaterielle rettigheter eller andre eierrettigheter, eller i retten til personvern eller privatlivets fred. Nippon Gases forbeholder seg rett til når som helst å avslutte enhver kobling til www.NipponGases.no.

Innhold lastet opp av bruker

For det tilfelle at mulighet for Bruker til  å legge inn informasjon og/eller innhold på nettsidene blir gitt i fremtiden, skal Nippon Gases ha rett til å bruke ethvert slikt innhold. som følgelig kan bli benyttet i elektronisk eller trykt publikasjon fra Nippon Gases. Bruker samtykker i å holde Nippon Gases skadesløs for alle tap, skader, kostnader eller utgifter som Nippon Gases, dets ansatte og autoriserte representanter kan pådra seg som følge av innhold som Bruker kan laste opp på dette nettstedet.

Uttalelser om fremtidige forhold

For det tilfelle at mulighet for Bruker til  å legge inn informasjon og/eller innhold på nettsidene blir gitt i fremtiden, skal Nippon Gases ha rett til å bruke ethvert slikt innhold. som følgelig kan bli benyttet i elektronisk eller trykt publikasjon fra Nippon Gases. Bruker samtykker i å holde Nippon Gases skadesløs for alle tap, skader, kostnader eller utgifter som Nippon Gases, dets ansatte og autoriserte representanter kan pådra seg som følge av innhold som Bruker kan laste opp på dette nettstedet.

Andre ansvarsbegrensninger

All informasjon og alt innhold som er lagt ut på nettstedet, er gitt på grunnlag av den beste kunnskap Nippon Gases har, men Nippon Gases gir likevel ingen garanti med hensyn til at Innholdet er fullstendig og korrekt. 

Nippon Gases vil bruke alle rimelige anstrengelser for å holde informasjon og innhold som er lagt ut på nettstedet oppdatert ved jevnlig å kontrollere at det er korrekt, men påtar oss ikke noe ansvar knyttet til at nettstedet er oppdatert. Nippon Gases fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som skriver seg fra bruk av nettstedet og av Innholdet som er lagt ut der.

Informasjon om varemerker

Følgende varemerker eller registrerte varemerker er registrert på Nippon Gases; FlexiTemp, SnoWin, Macs, Mapcon, BIP, KwicKal, Accudew, Heliplus, Mepran, Maxx, Integra, Migma, Secure, Aroco, Estate, Duplex. Nippon Gases varemerker kan brukes offentlig med tillatelse fra Nippon Gases.

Delvis ugyldighet

Bruker godtar at hvis en kompetent domstol finner at noen del av disse vilkårene er ugyldig eller ikke kan håndheves, skal resten av vilkårene håndheves, og retten forutsettes å bruke sin myndighet til å endre den aktuelle bestemmelsen for å oppfylle det angitte formålet med bestemmelsen så langt loven tillater det.

Gjeldende lover

Denne nettsiden administreres i Norge av Nippon Gases. Nippon Gases gir ingen garanti for at Innholdet er egnet eller tilgjengelig for bruk i andre land, ei heller for tilgang til Innholdet i territorier hvor Innholdet er ulovlig er forbudt. De som velger å gå til dette nettstedet fra andre steder, gjør det på egen risiko og er ansvarlig for overholdelse av lokale lover. Det er forbudt å overføre Innholdet i strid med norske og amerikansk lovregler om eksport eller import.