Leverandørinformasjon

Til eksistrende og nye leverandører

Vårt mål er å samle våre anskaffelser hos et utvalgt antall kvalitetsleverandører. 

Skal du være leverandør for Nippon Gases må du leve opp til våre standarder og forventninger innen blant annet helse miljø, sikkerhet, teknologi, innovasjon, kostnader, samfunnsansvar og bærekraft.


Vi vet at våre leverandører bidrar til betydelig verdi for oss og vi tror at det å opprettholde et sterkt forhold til leverandører som leverer kvalitet i alle anskaffelsesfaser (fra forespørsel til overlevering og oppfølging) vil gjøre det mulig for oss å opprettholde konkurransekraft over tid.

 

 

 


Krav til våre leverandører

 

 • Alle leverandører skal gjennom en godkjenningsprosess før de kan godkjennes som leverandør.

 • Vi krever at våre leverandører aksepterer våre standardvilkår og etiske retningslinjer, som inngår i alle våre rammeavtaler og innkjøpsordre.Kontraktører / innleie av tjenester

 

Vårt mål er at alle våre ansatte og leverandører skal skal komme hjem hver dag like hel og frisk som når de dro på jobb.  Det betyr at vi har store forventninger til alle våre leverandører som gjør en tjeneste for oss, uansett hvor den utføres.

For å bli leverandør av tjenester der du skal utføre arbeid/tjeneste på eller utenfor våre anlegg må du gjennomføre en kommersiell godkjenning, sikkerhetsgodkjenning og signering av en sikkerhetsavtale.  I tillegg kreves fremleggelse av forsikringsdokumenter.

Sikkerhetsgodkjenningen må fornyes hvert andre år.

 

 


Bestilling

I hovedsak skal alle våre anskaffelser av varer og tjenester skje gjennom skriftlige bestillinger eller avtaler.

 

 


Fakturering

Det er 3 måter å fakturere Nippon Gases Norge på, her nevnt i prioritert rekkefølge:

 

 1. Vårt mål er å motta fremtidige fakturaer elektronisk på EHF-format. 

  EHF (Elektronisk Handelsformat) er et standardformat for elektronisk faktura, og staten har bestemt at alle leverandører til statlige virksomheter skal sende fakturaer i dette formatet. I tillegg har tusenvis av private aktører støtte for å sende eller motta EHF.

  Vårt organisasjonsnummer er: NO 945 772 042.

   

 2. Faktura sendes i pdf format på e-mail til følgende adresse:invoice.norway@nippongases.com

  Denne leses automatisk og det er derfor viktig at mail inneholder kun ett vedlegg.  Kreves det ytterligere dokumentasjon for underlag sendes det direkte til Nippon Gases’ kontaktperson for denne bestilling.


 3. Faktura sendes i post til:

Postboks 23, Haugenstua

0915 Oslo

Att: bestillingsnummer

 

Det er en klar forventning at alternativ 3 er på vei til å fases ut og at vi ikke ønsker leverandører som kun kan tilby denne løsningen.

 

  


Leverandørkategorisering

 

Vi kategoriserer og prioriterer våre leverandører basert på følgende kriterier:


Objektive kriterier:

 

Subjektive kriterier:

 • Evne til å komme med tekniske løsninger
 • Fleksibilitet
 • Samarbeidsklima
 • Vilje til utvikling//kontinuerlig forbedring

Utifra ovennevnte kriterier defineres leverandør enten som strategisk, foretrukket, godkjent eller fases ut.

 


Nyttige linker

General conditions for purchase of material >

General conditions for purchase of services >Kontaktinfomasjon

 

Innkjøpsarbeidet ledes og organiseres av vår sentrale innkjøpsavdeling.


Tlf.: 97 77 42 77

E-post: purchase.norway@nippongases.com