Sarralle og Nippon Gases slår seg sammen

13/12/2021
Pressemelding
Madrid, desember 2021
Sarralle og Nippon Gases slår seg sammen for å tilby løsninger for å avkarbonisere stålindustrien

Sarralle og Nippon Gases har signert en avtale om et samarbeid innen design, produksjon, levering, konstruksjon, idriftsettelse og/eller levering av andre ingeniørtjenester rundt hydrogenbrennere, som fasiliterer en erstatning av naturgass med grønt hydrogen i industrielle varmesystemer.


Stålindustrien er assosiert med høyt energiforbruk og tilsvarende høye utslipp. Det er estimert at 9 % av de totale CO2 utslippene i verden tilhører denne industrien. I denne sammenhengen krever avkarboniseringen av stålindustrien et teknologisk skifte for å nå målet om nullutslipp innen 2050. Anvendelsen av disse nye brennerne vil bidra til dette skiftet, og erstatte naturgass med hydrogen som energikilde. Produksjonen av grønt hydrogen, et drivstoff laget med fornybare kilder, er allerede en realitet og blir sett på et av hovedverktøyene i å kunne avkarbonisere industrien. Ren hydrogenbasert stålproduksjon er forventet å være konkurransedyktig på kostnader på mellomlang sikt i Europa.

 

Nippon Gases har mange års erfaring med å dekarbonisere energiintensive industrier, inkludert stålindustrien, gjennom bruk av sin proprietære oxy-fuel-teknologi. Implementeringen av oksy-hydrogen-brennere av Sarralle tar et nytt skritt mot målet om total avkarbonisering av disse energiintensive industriene.

Sarralle med internasjonal erfaring innen stål-, energi- og miljøsektorene anser Nippon Gases som den ideelle strategiske partneren for å videreutvikle produksjon, forsyning og integrasjonsteknologi for hydrogenbrennere for stålindustrien.

Nippon Gases vil være brennerteknologileverandøren og Sarralle skal innstallere hos sluttbruker. Tilsvarende vil Nippon Gases slå seg sammen med Sarralle som produsent, i prosjektmuligheter for bruk av hydrogenbrennere eller andre gasser- for stål og annen industri.


For mer informasjon, besøk sarralle.com og nippongases.com.

 

 

About Sarralle

Sarralle is a private business group created in 1965 in Azpeitia (Spain) , a leader in the industrial engineering in the Environment, Energy and Steel Sectors. Sarralle is an innovative Design, Engineering, Manufacturing and Installation company, with more than 700 dynamic, highly-qualified and multicultural employees located in more than 9 countries worldwide. The business group offers solutions covering the design, engineering, manufacturing, assembly and commissioning of equipments and installations for these sectors worldwide along 5 business lines: Metallurgy & Casting, Rolling mill, Processing lines, Environment & Energy and Workshop & Storage Systems.