Hva våre ansatte sier: Johanna Lötjönen

Johanna Lötjönen

Johanna

Johanna Lötjönen

Avdelingssjef Revisjon og Sylinderfylling

Jeg begynte i 2007 som laboratorieingeniør i Nippon Gases. Jeg analyserte alle typer gasser.

I 2009 fikk jeg jobb som leder i laboratoriet og ble godkjent som QP. Jeg jobbet mye med kvalitet, noe som er viktig for oss i Nippon Gases. Ved omorganisering i desember 2012 ble jeg forespurt om jeg ønsket å ta rollen som avdelingssjef for revisjon og sylinderfylling, for meg; et nytt og stort ansvarsområde. Det tok litt tid å sette seg inn den nye rollen og jeg fikk et større personalansvar. Jeg føler at bedriften setter pris på innsats og gir muligheter.

I dag er jeg personalansvarlig for 17 personer, hvorav 12 ansatte jobber i flaskerevisjon, 3 ansatte i sylinderfylling og 2 personer i support.

Jeg er også godkjent som Qualified Person (QP) for Norsk medisinsk produksjon.

Det at jeg får mulighet til å  jobb med et  så stort fagområde - det er det som gjør denne jobben så spennende.