Sveis og skjær

Sveisegasser, gasser til laser, 3D print, oxyfuel og plasmaskjæring.

Hvor kjøper man gass

Vi har forhandlere i de største norske byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg har vi lokal tilstedeværelse i de fleste norske byer.

Finn og kontakt din nærmeste forhandler for mer informasjon om pris, levering og flaskestørrelser for sveisegass.

 


Gass-sikkerhetskurs. Vi tilbyr sikkerhetskurs i klasserom tilpasset den enkelte bedrift samt online sikkerhetskurs hvor sted og tid bestemmes selv.

Våre sveisegasser 
Takket være erfaringen Nippon Gases har som «The Gas Professionals» kan vi tilby deg den
riktige kombinasjonen av gasser for alle slags bruksområder innenfor sveising og skjæring.
Argon for sveis og skjær
Argon er en inert gass og brukes ren eller som base for de fleste gassblandinger til sveising. Brukes også som bakgass ved sveising av rustfrie rør og i blanding med hydrogen til plasmaskjæring. Argon er den mest brukte gassen i mekanisk industri.
Karbondioksid (CO2) for sveis og skjær
CO2 er den mest benyttede aktive gassen, særlig ved sveising av karbonstål. Energien i lysbuen gjør at CO2 splittes til oksygen og karbon. Oksygen er den aktive komponenten i prosessen og medfører avbrenning av legeringselementer. Karbon vil avsettes i smeltebadet avhengig av hvor mye karbon som befinner seg i smeltebadet.
Helium for sveis og skjær
Som Argon er helium en helt inert gass. Den har lav tetthet og god varmeledningsevne og har dermed den egenskapen at den kan overføre mer energi fra lysbuen til sveisesonen. For å oppnå disse fordelene må sveisegassen inneholde en viss mengde helium . Egenskapene til helium utnyttes i disse tilfellene både til økt produktivitet og kvalitet på sveiseforbindelsen.
Hydrogen for sveis og skjær
Brennbar og veldig lett gass, den har den egenskapen at den lett binder seg til oksygen for å danne vann; det er en eksoterm reaksjon, men den har det karakteristiske at deoksiderer alt den møter hvis den støttes av litt energi. I TIG- og MAG-sveiseprosessene brukes den i små prosenter nøyaktig for sin avoksiderende funksjon, men også for energibidraget den kan gi til sveiseprosessen.
Nitrogen for sveis og skjær
Nitrogen er en gass som under normale forhold anses som inert, men hvis gassen blir utsatt for høy temperatur, for eksempel under sveiseprosessen, kan den bli reaktiv. I sveiseprosessen kan nitrogen benyttes som bakgass ved ensidig sveising av austenittisk stål. Gassen brukes også i små doser i argon for sveising av Duplex- og Superduplex-stål.
Acetylen for sveis og skjær
Acetylen sammen med oksygen genererer en flamme med høy temperatur. Det er den mest brukte gassen til sveiselodding og autogenskjæring. Den beste gassen til skjæring av tynne plater. Gassen lagres i spesielle gassflasker løst i et løsemiddel sammen med et porøst materiale som gjør den stabil og sikker både under transport og oppbevaring.
Oksygen for sveis og skjær
Gassen er essensiell i MAG-sveiseprosessen av karbonstål, enten via CO2 eller som oksygen blandet inn i små prosentandeler, ettersom den står for avbrenning av legeringselementer. Store mengder oksygen i sveisegassen ville gitt betydelig endring i den kjemiske sammensetningen til den sveisede forbindelsen. Oksygen er essensiell for termisk skjæring av karbonstål
Propan for sveis og skjær
Propan sammen med oksygen gir en lavere flammetemperatur sammenliknet med de andre brenngassene. Er likevel godt egnet til skjæring av tykke plater. Spesielt godt egnet til varming.
Mepran for sveis og skjær
Mepran sammen med oksygen gir en relativ høy flammetemperatur. Godt egnet til skjæring av middels og tykke plater. Mepran er et godt alternativ for storforbrukere på grunn av den gunstige lagringsformen og bruks egenskapene.
Har du spørsmål?
Hos Nippon Gases har vi utviklet gasser i ulik kvalitet for ulike bruksområder. Kontakt oss så hjelper vi deg å få mest mulig ut av gassene du bruker.