Næringsmiddel

LEVERING AV INDUSTRIGASS TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

Trygg matgass gir trygg mat og trygg drikke

Bruk kun gasser av næringsmiddelkvalitet til næringsmidler

Ved pakking av matvarer i gass eller brygging av øl med kullsyre som skal omsettes, er vi pålagt av myndighetene å bruke gasser av næringsmiddelkvalitet.  At produktene skal omsettes, vil si at produktene ikke bare brukes privat. På markedet finnes det kullsyre og andre gasser både til næringsmiddel bruk og teknisk bruk. Vi må derfor være sikre på at gassene er av trygg kvalitet for helsen vår. Det betyr at gassen må være av næringsmiddelkvalitet. Teknisk gass er ikke av slik kvalitet, og kan derfor ikke brukes til mat og drikke.

Pass på at gassbeholderen er beregnet for næringsmidler

Av helsemessige årsaker skal gassenoppbevares på beholder (flaske/tank) beregnet for næringsmidler. Denne beholderen skal ikke inneholde fremmedstoffer som kan bli overført til matvaren eller drikkevaren via gassen som er oppi beholderen. Disse fremmedstoffene kan gjøre det utrygt å drikke eller spise maten. 

Les mer om temaet her

 

Holder maten friskere, lenger

Våre gasser gir produktet egenskaper som kundene våre trenger. Frossen, kjølt, sprø, frisk, musserende – alt er mulig med Nippon Gases sine gasser og applikasjonskompetanse. Vi arbeider med et bredt spekter av kunder for å forbedre deres produktivitet og avkastning, samtidig som vi øker matvarekvaliteten og holder fokus på matsikkerheten.

Vi utvikler nye innovative applikasjoner og teknologier, mens vi kontinuerlig forbedrer våre eksisterende systemer for å gjøre prosessen enda mer effektiv. Når du kjøper gass fra Nippon Gases, får du vår totale systemtilnærming, slik at du får produkter som er optimalisert for driften og kontinuerlig støtte fra våre egne teknologer og ingeniører innen mat og drikke.

I Nippon Gases hjelper vi deg med å levere mat og drikke av høy kvalitet rett til kundene dine slik at du kan dekke deres skiftende behov.

Se våre løsninger for kjøl og frys:

SnoWin Snøstasjon

SnoWin LIN-X4

SnoWin Fryseskap

SnoWin Multibelt X9

SnoWin Spiralfryser

SnoWin Tunnelfrysere

SnoWin Kontinuerlig blander

SnoMix Prosesskjøling

Se hvordan vi jobber i relaterte bransjer.

INDUSTRIGASSER TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

Karbondioksid Karbondioksid Karbondioksid

Karbondioksid er et viktig kryogenisk middel til nedkjøling, avkjøling og frysing og beskytter smaken og konsistensen i matvarene ved å opprettholde riktig temperatur. Karbondioksid reduserer også behovet for konserveringsmidler i emballerte produkter, og er den essensielle ingrediensen som får det til å bruse i karboniserte drikker.

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

Nitrogen er et viktig kryogenisk middel ved nedkjøling, avkjøling og frysing av matvare. På grunn av de ekstremt lave temperaturene er «dyppfrysing» i flytende nitrogen den raskeste kjente frysemetode for å produsere individuelt hurtigfryste matvarer. Nitrogen er også viktig for å redusere svinn, misfarging og dårlig smak mens det styrker emballasjen i detaljhandelen.

Oksygen Oksygen Oksygen

Oksygen brukes i akvakultur for å få høy produksjon av fisk og god fiskehelse. Nippon Gases oksygen er også viktig for å gi økte nivåer av oppløst oksygen for å gi bedre lufting og aerobisk nedbryting i væskestrømmer fra avløpsvann med matrester.

INDUSTRIGASSER TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

Dyrking i drivhus

Økt vekst i drivhus kan oppnås med effektiv bruk av karbondioksid. Flytende CO2 fra Nippon Gases byr på mange fordeler for dyrkere inkludert produktrenhet, mindre skade på avlingen, ingen varme- eller fuktighetsproduksjon, bedre kontroll over CO2-nivåene og fleksibilitet ved å tilføre CO2 i anlegget til enhver tid.

Greenhouse Growing

Frysing og nedkjøling

Vi tilbyr en komplett produktserie av fryse- og kjøleutstyr og kan designe og bygge et tilpasset system for å møte dine spesifikke behov. Hos Nippon Gases kan du regne med å få et system designet for å maksimere både ytelse og produksjon.

Freezing and Chilling Pizza

Kjøling av mel og deig

Optimal deigtemperatur er avgjørende for de fleste bakerier. Våre kjølesystemer for mel og deig gir presise, men likevel brukervennlige metoder for å oppnå ønsket temperatur.

Flour and Dough Cooling

Kjøttblanding

Varmen som genereres under blanding og maling øker bakterieveksten og fører til dårlig smak, redusert holdbarhet og svinn. Vår kryogeniske kjøttblandesystemer reduserer bakterieveksten og sikrer ensartet temperatur, slik at både holdbarhet og produktkvalitet øker.

Meat Mixing

CO2-snø

Kjøl matproduktene med CO2-snø. Våre CO2-systemer er en økonomisk og presis måte å fjerne varme på. Takket være mange snøapplikasjoner kan du bestemme den nøyaktige mengden, mønsteret og formen du trenger for å dekke kjølebehovet.

CO2 Snowing

Modifisert atmosfærisk pakking (MAP)

Forleng holdbarheten på kjøtt, bakervarer og grønnsaker. Vi har over 200 spesialgassblandinger for matemballasje og kan bidra til at næringsmiddelindustri og pakkerier velger riktig alternativ til sine spesielle behov.

MAP Chips

Karbonisering av drikker

Nippon Gases leverer karbondioksid (kullsyre) som tilfredsstiller alle krav til renhet og som er godkjent som tilsetningsstoff til øl, brus og andre drikkevarer / næringsmidler.

Vi er leverandør av tankinstallasjoner og karbondioksid til de fleste norske bryggerier og andre drikkevareprodusenter. Gassen kan leveres med analysebevis.

Karbondioksid leveres også i sylindere på 3, 6, 10, 20 og 30 kg. til barer, restauranter, post-miksanlegg og andre som ønsker å tilsette drikkevarer kullsyre (karbonisere drikken).

Beverage Carbonation

Fiskeoppdrett

Nippon Gases oksygen gjør at fiskeoppdrettere kan øke tankkapasiteten med forbedrede vekstrater og større fisketetthet. Våre systemer gir også gode resultater for fiskeoppdrett – sunnere dammer og større avkastning selv med akselerert vekst.

Etter innhøsting kan også tilstanden bedres med Nippon Gases oksygensystemer for lufting for å redusere det biologiske oksygenbehovet og karbondioksidsystemer for bufret pH-balanse.

Aquaculture

Kontrollert atmosfærisk avliving (CAS)

Bedre produktkvalitet, som støtter god dyrebehandling og styrker arbeidsmiljøet, oppnås med Nippon Gases CAS-system for broilere og kalkuner.

Totalsystemtilnærming

Nippon Gases totale systemtilnærming fokuserer på å få systemet designet, installert, testet og raskt iverksatt for å dekke dine driftsbehov.

TJENESTER FOR MAT OG DRIKKE

I Nippon Gases hjelper vi deg med å optimalisere alle trinn i prosessen. Fra å hjelpe deg med å installere, overvåke og håndtere gassforsyningen til å anbefale programmer slik at du kan nå det produktivitetsnivået og den produktkvaliteten du ønsker.