Produktivitetsprogram

StarSolver Productivity Enhancement Program

Høyere produktkvalitet. Lavere sveisekostnader.

Nå dine mål raskere, bedre og til en samlet lavere kostnad med vårt program for produktivitetsøkning. Vi vil arbeide direkte med deg for å forstå dine nåværende sveiseprosesser, analysere disse og foreslå løsninger av optimal kvalitet til lave kostnader. Vi vil veilede deg gjennom implementeringsprosessen og utføre oppfølgingsvurderinger for å sørge for at endringene gir det ønskede resultatet.

Vårt program fokuserer på arbeidskraft og faste kostnader, som kan utgjøre over 85 prosent av dine driftskostnader. Vi vil vurdere alle mulige variabler innen sveisearbeidet, inkludert trådmatingshastighet, strøm, spenning, gassleveringssystemer og valg av forbruksartikler. Med nesten 100 års erfaring med å bringe ledende teknologi til den metallbearbeidende industrien vil vi beregne den totale virkningen på sveisekostnadene og tilby deg kostnadsbesparende og effektive alternativer.

Programmet for produktivitetsøkning er velprøvd med dokumenterte resultater og kan hjelpe deg med å øke produktiviteten med opp til 40 prosent, med liten eller ingen kapitalinvestering.