Treforedling

LEVERING AV INDUSTRIGASS OG TJENESTER TIL TREFOREDLINGSINDUSTRIEN

Endre reglene for rent papir

Et blankt papirark kan inspirere til en idé, men i Nippon Gases inspirerer våre idéer til renere papir. Ettersom nye miljøforskrifter gjør seg gjeldende og fører til krav om lavere utslipp fra treforedlingsindustrien, kommer stadig flere bedrifter til Nippon Gases for å finne løsninger. Vi tilbyr tjenester som kan bedre økonomien i prosesser og samtidig oppfylle stadig strengere miljøkrav. Vår kompetanse på industrigasser og væskehåndtering gir fabrikkene muligheter til å øke produksjonen og senke driftskostnadene. La oss hjelpe deg med å gjøre papiret renere.

Se hvordan vi jobber i relaterte bransjer.

Industrigasser (Karbondioksid, Oksygen) til treforedlingsindustrien

Oksygen Oksygen Oksygen

Oksygen brukes i treforedlingsindustrien i delignifiseringsprosessen. Dette bidrar til redusert bruk av blekemidler. Gassen brukes også til rensing av avløpsvannet og tilfredsstiller dermed også de strenge kravene til utslipp.

Karbondioksid Karbondioksid Karbondioksid

Karbondioksid benyttes i treforedlingsindustrien for å kontrollere pH, optimalisere produksjonen av tremasse og til å vaske brun og bleket stokk.

INDUSTRIAPPLIKASJONER OG LØSNINGER FOR TREFOREDLINGSINDUSTRIEN

Delignifisering og bleking

Ta skrittet mot total klorfri produksjon av tremasse ved å bruke delignifisering med oksygen og ozonbleking.

Vasking

Øke produksjonsvolumene for bleket sulfatmasse med opp til 15 prosent med vårt vaske- og gjenvinningssystem for brunstokk.

Sortering

Erstatt svovelsyre med karbondioksid for å behandle harpiksavsetning i sorteringsrom. Karbondioksid er sikrere å håndtere og forårsaker ikke korrosjon av utstyr i sorteringsrommet.

Oksidering av hvitlut

Vårt oksygen kan brukes for å muliggjøre effektiv oksidering av hvitlut – og generere alkaliske kilder som er nyttige i bleke- og delignifiseringsprosessene.

pH-kontroll

Kontroller pH med karbondioksid under klargjøringsprosessen av stokken og i de våte stadiene av papirprosessene ved produksjon av blant annet absorberende husholdningspapir.

INDUSTRITJENESTER FOR PAPIR- OGMASSEINDUSTRIEN

Vi gjør mer enn å levere industrigasser og applikasjoner til papir- og masseindustrien. Vi tilbyr overflatebelegg med høy ytelse som er motstandsdyktig mot slitasje og korrosjon, samtidig som arkegenskapene forbedres for en rekke presse- og rulleapplikasjoner.