Produksjon på stedet

PRODUKSJON PÅ STEDET

Rett fra kilden

Som alternativ til tradisjonell forsyning av gass og væske i bulk fra et nærliggende produksjonsanlegg kan Nippon Gases designe, bygge og drive en rekke systemer på stedet for produksjon av nitrogen og oksygen.

Anlegg på stedet gir en rekke fordeler:

  • Nippon Gases eier og driver hvert system slik at du ikke trenger å investere kapital eller bekymre deg om vedlikehold og bemanning.
  • Du får en prosess som har vist seg å være levedyktig i lang tid.
  • Hvert system gjenspeiler år med design- og driftserfaring.
  • Vi bruker en presis og robust dataassistert teknisk designmetode for å vurdere og utvikle et forsyningssystem som dekker dine behov.

Prosessene omfatter de nyeste materialene, emballasjekonsepter, varmegjenvinning og tilgjengelige kontrollmetoder.

International Monitoring and Production Assistance Center (IMPAC)

Når det gjelder anlegg for industrigassproduksjon, gir vårt International Monitoring and Production Assistance Center (IMPAC) merverdi til våre kunder via kontinuerlig ytelsesovervåkning og prosesskontroll på stedet.

IMPAC driver et unikt og svært avansert datastyrt nettverk for kommunikasjons- og anleggskontroll, som:

  • gir umiddelbar tilgang til feilsøkings- og reparasjonstjenester på stedet
  • muliggjør rask respons på skiftende forhold basert på sanntidsinformasjon
  • bidrar til at anlegget kjører på maksimal driftseffektivitet med bedre energiutnyttelse
  • forbinder anlegget med teknikere på vårt døgnkontinuerlige teknologisenter
  • sikrer høy standard for leveringssikkerhet

La oss hjelpe deg med å oppleve de praktiske sidene, tidsbesparelsene og de reduserte driftskostnadene med vårt IMPAC-nettverk for produksjonsanlegg på stedet.