Konsulenttjenester

KONSULENTTJENESTER

Vi tilbyr konsulenttjenester innenfor en rekke gassrelaterte områder.

Våre erfarne ingeniører har spisskompetanse på områder innenfor HMS, Kvalitet, Matvaresikkerhet (HACCP), Prosessoptimalisering, Modifikasjoner, Tilstandsrapport og Risikoanalyser.

Med detaljert kunnskap om gjeldende lovgivning, standarder og 'best practice' er Nippon Gases ditt naturlige valg innen rådgivningstjenester.

VI TILBYR TILPASSEDE LEVERANSER I HENHOLD TIL DINE KRAV. ET UTVALG AV VÅRE STANDARDISERTE PRODUKTER ER :

 • Forstudie
 • Estimering og kalkulasjon
 • Prosjektering av gassanlegg (utarbeidelse av kravspesifikasjon)
 • Risikovurdering av gassanlegg
 • Analysetjenester
 • HACCP studier
 • Rådgivning ifm EX-sikkerhet i ATEX
 • CE-merking i henhold til PED
 • Prosessanalyse/-optimalisering

Få alle tjenester

Våre systemer for levering i bulk innebærer total kundeservice. Våre eksperter hjelper deg med å finne det rette leveringssystemet for dine bruksområder. Vårt erfarne team gir teknisk støtte når du trenger det. Vår telemetrisystem overvåker lagersystemet for å hindre at du gå tom for produkter.

Telemetrisystemet sørger for elektronisk overvåkning av og rapportering om tanklagerbeholdningen til vårt logistikksenter. Det legger automatisk inn tidsplaner for levering når du trenger det, og opprettholder et system for nyere avlesninger av tanknivåer. Det telemetriske systemet støtter vårt mål om å tilby kontinuerlig gassforsyning når og hvor du trenger det. 

Husk

 • Løsninger for leveringssystemer – perfekt for mange bruksområder
 • Én enkelt forsyningskilde – en lang rekke produkter, som også dekker dine behov
 • Uavbrutt forsyning – tankovervåkning sikrer kontinuerlig forsyning av produkter
 • Fylling på stedet – ingen utskiftinger, og tankene fylles på stedet
 • Færre leveranser – store tanker begrenser antall leveranser
 • Kostnadsbesparelser – ingen håndtering av gassflasker, intet behov for lagerstyring