Kurs og opplæring

KONTROLL AV GASSANLEGG

Kontroll av gassanlegg

For å sikre at gassanlegg opprettholder samme sikkerhets- og kvalitetsnivå i driftsfasen, er anlegget gjenstand for periodisk kontroll og ettersyn. Kompleksitet og strenge krav fra myndigheter gjør at dette blir en ressurskrevende oppgave å ivareta i egen bedrift. Les mer om dette på DSB sine hjemmesider: Veiledning til forskrift om håndtering av farlig stoff. Krav til kontroll er beskrevet i paragraf 9.

UNIK GASSKOMPETANSE

Vi tilbyr kompetente serviceteknikere og tilpassede programmer for ettersyn av gassanlegg. Nippon Gases er akkreditert av Norsk Akkreditering for kontroll av gassanlegg i henhold til særskilte krav gitt av DSB i Forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.

NYE KRAV OM KONTROLL AV GASSANLEGG FOR BRENNBARE OG GIFTIGE GASSER.

Fra 1. august 2012 krever Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at kontroll av følgende gassanlegg skal utføres av et akkreditert inspeksjons-organ.

  • Anlegg for brennbar gass tilkoplet pakke eller tank.
  • Anlegg for giftig gass større enn 400 liter.

Nippon Gases er akkreditert for å kunne levere denne tjenesten til våre kunder. Dette er en kontroll som kommer i tillegg til ettersyn og vedlikehold av anleggene.