Standard ettersynsavtale

STANDARD ETTERSYNSAVTALE

Standard ettersynsavtale

Ved håndtering av gass kreves det høy sikkerhet for å unngå ulykker. Det er viktig at gassanlegget fungerer optimalt av hensyn til driftssikkerhet, kvalitet og total sikkerhet. Vi kan tilby en ettersynsavtale som oppfyller de kravene myndighetene stiller.

DETTE ER HVA VI TILBYR I EN STANDARD ETTERSYNSAVTALE:

 1. Funksjonstesting av gassentraler og annet utstyr knyttet til disse.
 2. Lekkasjesjekk og visuell kontroll av alle sammenføyninger.
 3. Er innfestninger / klammermateriell i tilfredstillende forfattning?
 4. Merking av gassanlegget vurderes.
 5. Visuell kontroll og funksjonstesting av alle bevegelige komponenter. (Regulatorer og ventiler, etc..)*
 6. Alle potensielle lekkasjepunkter (inn / utganger på komponenter) sjekkes med metode tilpassent det enkelte anlegget.
 7. Verifisering av flammesperrer og tilbakeslagssikringer.
 8. Sjekk og utskifting av gasslanger med begrenset levetid.
 9. Omkringliggende forhold som kan påvirke driftsikkerheten, eller ivaretakelse av HMS.
 10. Myndighetspålagt dokumentasjon, er den tilfredstillende?
 11. Tilstandsrapport tilpasset anleggets kompleksitet.

* Med forbehold om at kunden legger til rette for at alle beveglige komponenter gjøres tilgjengelig under ettersynet. 

ETTERSYNSAVTALE GIR FØLGENDE FORDELER:

 • Vi forbedrer sikkerheten og reduserer dermed risikoen for ulykker.
 • Vi sørger for at gassanlegget har optimal driftsikkerhet.
 • Vi sørger for at anlegget tilfredsstiller myndighetskravene.
 • Vi reduserer mulighetene for driftsstans / produksjonstopp.
 • Vi sørger for utlevering av sjekkliste / tilstandsrapport etter hvert vedlikeholdsintervall. Disse dokumentene fungerer også som dokumentasjon ovenfor myndighetene.
 • Vi har en serviceavdeling som er disponibel 24 timer (vakttelefon)
 • Vi forlenger anleggets levetid med forbyggende vedlikehold.  

DRIFTSIKKERHET – VEIEN TIL BEDRE ØKONOMI

Lekkasje i gassanlegget vil påvirke kvaliteten på gassen og kvaliteten på sluttproduktet. Kontinuerlig tilsyn og forebyggende vedlikehold vil forbedre driftsikkerheten, og sikre at anlegget fungerer optimalt til enhver tid.

MYNDIGHETSKRAV

Gassanleggene skal til enhver tid oppfylle myndighetskravene. Anleggene er ofte kompliserte og det kreves bred kompetanse for å vedlikeholde disse. Vi har serviceteknikere med  kompetanse og lang  erfaring til å gjennomføre denne type vedlikehold på disse anleggene.