Kontroll av gassanlegg

KONTROLL AV GASSANLEGG

Kontroll av gassanlegg

For å sikre at gassanlegg opprettholder samme sikkerhets- og kvalitetsnivå i driftsfasen, er anlegget gjenstand for periodisk kontroll og ettersyn. Kompleksitet og strenge krav fra myndigheter gjør at dette blir en ressurskrevende oppgave å ivareta i egen bedrift. Les mer om dette på DSB sine hjemmesider: Veiledning til forskrift om håndtering av farlig stoff. Krav til kontroll er beskrevet i paragraf 9. 

Vi tilbyr kompetente serviceteknikere og tilpassede programmer for ettersyn av gassanlegg.

Ettersynsavtale bidrar til et sikkert anlegg, riktig vedlikehold, og høyere driftssikkerhet.